Meny

 

Kommuneansatte blir frivillige i Bymisjonen

Publisert dato:  04.12.2008

Spesialrådgiver Kirsti H. Jacobsen (til høyre) og Dag Nilsen meldte seg til frivillig innsats med en gang de fikk høre om avtalen med Kirkens Bymisjon. Her sammen med frivillighetskoordinator i Bymisjonen, Jeanine Brenna.

Alle ansatte i Bærum kommune kan bruke fire timer i måneden av sin arbeidstid på å jobbe som frivillige i Kirkens Bymisjon Oslo. Avtalen trer i kraft på FNs internasjonale frivillighetsdag 5. desember.

Er du ansatt i Bærum kommune og vil jobbe som frivillig?
I margen til høyre finner du en knapp som heter "Tid for frivillighet". Her kan du melde deg på. Etter at du har fyllt inn skjemaet, blir du kontaktet av St. Hanshaugen frivillighetssentral som vil gjøre et intervju for å finne hvilke oppgaver som passer for nettopp deg.

Avtalen er historisk både på lokalt og nasjonalt nivå. En tilsvarende samarbeidsavtale er også inngått med Røde Kors.

To av de ansatte i kommunens personalavdeling meldte seg til frivillig tjeneste med en gang de fikk høre om samarbeidet.
- Jeg synes det er en fantastisk ordning - ikke bare fordi vi får bruke en del av arbeidstiden til frivillig innsats, men fordi det gir oss et puff til å gjøre noe vi kanskje ellers ikke hadde hatt initiativ til, sier spesialrådgiver Kirsti H. Jacobsen.

Oppgaver for alle
Sammen med Dag Nilsen skal den erfarne lederens frivillige oppgave være å fungere som mentor og samtalepartner for nye ledere i Kirkens Bymisjon. Hun er overbevist om at de fleste kan finne en oppgave de vil trives med i Kirkens Bymisjon.
- Da jeg gikk inn på Bymisjonens hjemmesider oppdaget jeg at organisasjonen arbeider innenfor et bredt spekter av områder. Det bør derfor kunne være meningsfulle oppgaver for alle, sier hun.

- Hvorfor har du lyst til å jobbe frivillig?
- Jeg får lære en annen organisasjon å kjenne, får være i et annet miljø og lære noe som jeg kan ta med meg i min egen jobb. Jeg tror dette vil gi meg like mye læring som Kirkens Bymisjon vil få igjen av hjelp, sier hun.

Avhengig av frivillighet
Kirkens Bymisjon Oslo er avhengig av frivillig arbeidskraft for å drive de omkring 40 virksomhetene i byen. Bymisjonen har i dag omkring 1.300 ansatte og like mange faste frivillige. I Bærum kommune jobber i dag omkring 10.000 personer i hel- og deltidsstillinger. Kirsti H. Jacobsen håper mange kolleger vil benytte seg av tilbudet om å jobbe frivillig i arbeidstiden.
- Jeg håper virkelig det. Men det er klart at det ikke alle tjenestesteder som er like lett å komme fra, sier hun.

Jacobsen er glad for at kommunen valgte nettopp Kirkens Bymisjon og Røde Kors som samarbeidspartnere.
- Jeg har veldig sans for Kirkens Bymisjon. Den fremstår som en veldig god organisasjon som driver med meningsfulle oppgaver og har et godt omdømme, sier hun.

Økt produktivitet og inspirasjon
Rådmann i Bærum, Marit Langfeldt Ege, tror avtalen vil føre til økt produktivitet og inspirasjon for både kommunen og organisasjonene.
- Jeg føler meg sikker på at et slikt samarbeid kan gi styrket engasjement og glød både blant kommunens ansatte og i det lokale frivillighetsarbeidet, sier Langfeldt Ege til kommunens nettsider.

 

Publisert: 05.12.2008