Meny

 

Klart for gatemagasin i Rogaland

Publisert dato:  19.11.2008

Prosjektleder Paul Hjelmervik i Kirkens Bymisjon Rogaland ser frem til at det nye magasinet er på gata i Stavanger og Sandnes.                                                         Foto: Sunniva Roumimper.

Bymisjonssenteret i Stavanger står i spissen for opprettelsen av et gatemagasin som skal selges av rusavhengige og vanskeligstilte i de to Rogalandsbyene. Første nummer skal på gata i løpet av våren 2009.

I hovedstaden har man ”=Oslo”, i Bergen har de ”Megafon”, i Asker og Bærum ”Grip Dagen” og i Kristiansand ”Klar”. Nå skal Stavanger og Sandnes også få sitt eget gatemagasin som skal fremme engasjement og selvhjelp blant mennesker med rusproblemer og vanskeligstilte.

Med seg på laget har Kirkens Bymisjon fått Crux Sandnes, byprestene i Sandnes og trykkeriet Impress. Initiativtakerne har allerede fått støtte fra SR-bank på 500.000 kroner. Det er et godt grunnlag å bygge videre på.
- Det har vært en lang prosess å komme i gang, men nå er vi kommet så langt at en egen uavhengig stiftelse for magasinet er i ferd med å ta form, samt at redaktørstillingen er utlyst, sier prosjektleder Paul Hjelmervik i Kirkens Bymisjon Rogaland.

Gatemagasinet skal være et opplysende magasin som gjenspeiler og synliggjør den siden av byen som mange av våre fremtidige selgere lever i.
- Vi mener at alle mennesker har samme rett til delaktighet og å bli sett i samfunnet. Vi ønsker derfor ved opprettelsen av gatemagasinet å gi mennesker, som av ulike årsaker lever utenfor samfunnet, en mulighet til deltagelse og samfunnsengasjement, sier han.

Religiøst og politisk uavhengig

Bymisjonssenteret i Stavanger skal i første rekke være distributør og kontaktledd mellom redaksjon og selgere. Målet er at bladet skal bli økonomisk og redaksjonelt uavhengig.

Stiftelsen som skal drive bladet skal være religiøst og politisk uavhengig, og innholdet i magasinet skal ikke være ladet av religiøse standpunkt eller politiske syn. Stiftelsen og magasinet skal arbeide mot økonomisk og redaksjonell selvstendighet.
- Dette er mål som vi legger stor vekt på, og som er styrende for sammensetningen av styret og i ansettelse av redaktør, sier Hjelmervik.

Han ønsker at gatemagasinet skal stå som en stabil aktør for fremming av menneskers rettigheter og for delaktighet i viktige samfunnssaker.
- Det viktigste er at alle har rett til å kunne arbeide, eller ha et tilbud om sysselsetning. Et gatemagasin kommer dette behovet i møte ved at det har i seg en fleksibilitet overfor selgerne som virker inkluderende fremfor ekskluderende. De kan styre arbeidsdagen selv etter dagsform og behov, sier han.

Les artikkel i Stavanger Aftenblad.

Trenger forslag til navn
Bymisjonssenterets rolle vil i første rekke være distributør og kontaktledd mellom redaksjon og selgere.
- Vi har en bred kontaktflate opp mot den aktuelle målgruppen for magasinet, og kjenner godt til den situasjonen mange av dem lever i.
- Hva skal bladet hete?
- Vi har ennå ikke funnet navn på magasinet, så herved er oppfordringen sendt til Bymisjonsleserne: Kom med forslag, sier han.

Forslagene kan sendes til: paul.hjelmervik@bymisjon.net.


Publisert: 19.11.2008