Meny

 

Kirkens Bymisjon i gang i Kragerø

Publisert dato:  25.08.2008

Ordfører i Kragerø, Kåre Preben Hegland, sitter i interimstyret og var med da Kirkens Bymisjon profilerte seg gjennom en aksjonsdag i sommer.

I vår etablerte Kirkens Bymisjon seg i Kragerø. Snart åpner et nytt bymisjonshus med kafé midt i sentrum av sørlandsbyen.

Kirkens Bymisjon i Kragerø ble opprettet som et samarbeid mellom kommunen, Den norske kirke og Kirkens Bymisjon i Kristiansand. I første omgang har arbeidet bestått i å overta driften av miljøtiltaket Værestedet, som i flere år har blitt drevet en gang i uka gjennom frivillig arbeid og solid innsats fra diakonen i den lokale menigheten. Når det nye bymisjonshuset åpner i Kragerø sentrum skal tilbudet utvides.
- Vi ønsker å utvikle tilbudet fordi vi ser et klart behov for dette blant byens vanskeligstilte, sier prost Bente Heibø Modalsli.

Nytt bymisjonshus i sentrum

Tre av initiativtakerne på plass i Kragerø sentrum: diakon Berit Lian, ordfører Kåre Preben Hegland og prost Bente Modalsli.

 

Med støtte fra kommunen har Kirkens Bymisjon fått tilholdssted i Blåkorshuset i Jens Lauersøns bakke, rett opp fra torget i Kragerø sentrum. Der får Bymisjonen overta et lokale til å fortsette driften av Værestedet. I tillegg vil Kirkens Bymisjon åpne en kafé på gateplan. Kafeen vil ha enkel servering og mulighet for å slå av en prat med folk i fine og nyoppussede lokaler. Det vil også bli innredet en liten krok for lystenning og ettertanke, og vakker kunst fra kragerøkunstneren Thore Sveberg vil gi huset varme og verdi.
- Kirkens Bymisjon ønsker at det skal være en trivelig møteplass for alle slags folk, sier Modalsli.

Kirkens Bymisjon i Kragerø vil ha tett samarbeid med Kirkens Bymisjon i Kristiansand.
- Det er store fordeler ved å bli en knoppskyting av Kirkens Bymisjon i Kristiansand. De har flere års erfaring med å drive bymisjonskafé, bryggekapell, sykkelverksted, kunst og håndverksrom og natthjem. De har mange ansatte, frivillige og 22 mennesker i arbeidstrening. I tillegg har de et verdidokument som også blir et viktig fundament for oss i Kragerø, sier Modalsli.

Ansetter daglig leder
I løpet av høsten håper interimstyret å kunne ansette en daglig leder og søker derfor en kreativ og modig person som kan utvikle arbeidet med Værestedet, kaféen og bymisjonshuset i Jens Lauersøns bakke. Den daglige lederen skal ha et overordnet ansvar for
økonomi/budsjett, for at nye visjoner kan bringes videre og for at eventuelle nye prosjekter kan settes ut i livet. Dessuten arbeides det med å skape kontakter med andre krefter i nærmiljøet.
- Vi ønsker å samarbeide med alle mennesker av god vilje, både frivillige medarbeidere, næringsliv, offentlig hjelpetilbud og frivillige organisasjoner, sier Modalsli.

Vil du bli giver?
Arbeidet med å sikre økonomien er også godt i gang, men det gjenstår fortsatt noe før alt er i boks. Kommunen har stilt med en garanti på 250.000 kroner til oppussing av bymisjonshuset, og Kragerø Sentrumsforening gir sin støtte gjennom en andel av den årlige medlemskontingenten. Dessuten stiller Kirkens Bymisjon i Oslo med et starttilskudd. Resten skal dekkes inn private givere og gaver fra næringslivet.

Kan du tenke deg å bidra? Som fast giver i Kirkens Bymisjon er du med på å gjøre det mulig å hjelpe dem som har det vanskeligst i Kragerø. Ta kontakt på tlf: 99 26 82 98, e-post: berit.lian@kragero.kommune.no eller til postadresse Kirkens Bymisjon, Kragerø kirkekontor, Postboks 128, 3591 Kragerø.

I oppstartsfasen har interimsstyret bestått av ordfører Kåre Preben Hegland, Harald Carlsen (næringsdrivende), Reidar G. Tveit (Kirkelig fellesråd), Berit Lian (diakon), Bente Heibø Modalsli (prost), Terje Seilskjær (Kirkens Bymisjon i Kristiansand) og Terje Kaupang (Kirkens Bymisjon i Oslo).