Meny

 

Kirkens Bymisjon i dialog med UDI

Publisert dato:  13.08.2008

Denne uka var ledelsen i Kirkens Bymisjon sammen med andre store frivillige organisasjoner invitert av UDI til en konferanse om det akutte behovet for flere asylmottak.

På grunn av økende antall asylsøkere som ankommer landet, er det et akutt behov for flere plasser. Regjeringens prognose for ankomster i 2008 er 15.000. Dette er mellom to og tre ganger så mange som i 2007.

Hvordan bedre livskvaliteten?
Hovedutfordringen som ble drøftet i møtet, var behovet for nye og flere plasser. Men samtidig ble de frivillige organisasjonene utfordra i forhold til hvordan en kan bidra til bedre livskvalitet for mennesker som bor i ulike asylmottak i landet.

En annen utfordring som kom fram, var den betydelige motstanden som finnes i mange kommuner når det kommer på tale å etablere asylmottak i kommunen. Her trengs det en nyansert debatt i kommunene, der skeptikerne og motstanderne ikke må få regjere debatten alene.

Se Aftenpostens artikkel fra møtet.

Ingen konkrete planer
Kirkens Bymisjon har ingen historie eller konkrete planer som inkluderer drift av asylmottak. I lys av den aktuelle situasjonen, vil likevel Fellesrådet for Bymisjoner i Norge drøfte disse utfordringene på sitt møte i Bergen i september. Asylsøkernes situasjon i Norge og i norske asylmottak er uansett et tema som angår oss.

Når en snakker om økningen i asylsøkere, kan det være på sin plass å nevne at de største mottakerne av flyktninger i verden er Jordan (2,4 millioner), Pakistan og Syria (2 millioner hver), Palestina (1,8 millioner) og Iran (1 million). Totalt er 42 millioner mennesker på flukt. Av disse er 26 millioner internt fordrevne, altså flyktninger i eget land. (Kilde: Flyktningehjelpen)