Meny

 

Justisministeren med støtte til prosjektet FRI

Publisert dato:  21.05.2008

Storberget sa ved overrekkelsen at det er det totale samarbeidet i prosjekt FRI som gjør prosjektet så annerledes og så viktig. -I kriminalomsorgen i dag tenker man rehabilitering heller en revansje og hevn. Flere må tenke annerledes for å gi et bedre liv til folk. Samtidig må vi tåle å ha nedturer når vi jobber i dette terrenget, alle vil møte dette. Det vesentlige er at folk kommer tilbake. Justisdepartementet vil finansiere pilotprosjekter med geografisk spredning rundt i landet, sa Storberget. 

 

Leder av Kirkens Bymisjon i Drammen, Jon Ivar Windstad, sier at midlene som prosjekt FRI nå har fått i stor grad skal benyttes til å styrke bemanningen i prosjektet. I dag har prosjekt FRI en avdelingsleder i 100% stilling og veiledere som lønnes på timebasis – tilsvarende ca 30-40% stilling. I tilegg benyttes 26 frivillige i  døgnbemanning av basen og oppfølging i pilotleiligheter.

 

Midlene fra Justisministeren vil også åpne mulighetene til å hjelpe flere i forhold til løslatelsesprosessen.