Meny

 

Josephines kafé åpner igjen

Publisert dato:  04.02.2008

Kirkens Bymisjon vil i samarbeid med Allservice AS, NAV og Stavanger kommune gjenåpne Josephines kafé snarest mulig. Byens næringsliv har vært solide støttespillere.

Før jul mottok Kirkens Bymisjon kr. 395.000,- i gaver til kaféen, blant annet fra to oljeselskaper. Nå har Kirkens Bymisjon inngått en avtale med Allservice og kommunen.


Den tradisjonsrike kafeen i Stavanger har vært brukt av alle typer mennesker. Både pensjonister, innvandrere, mennesker med psykiske problemer og personer med rusproblemer har kunnet hygge seg på kafeen. I samarbeid med Johannes læringssenter har den også sikret norskopplæring for personer som har jobbet i kafeen.

Gikk med underskudd
I fjor gikk kafeen med 200.000 kroner i underskudd, og Kirkens Bymisjon Rogaland så seg nødt til å stenge dørene. Mye tydet på at det var for godt, men gjennom avtalen med Allservice, samt solid støtte fra næringsliv, privatpersoner og kommune, ser situasjonen nå lysere ut.
- Allservice AS ønsker å bruke Josephines kafé som en av våre arenaer for arbeidstrening og yrkesrettet opplæring for ca fire arbeidstakere. Vi ønsker å gjøre vårt til at befolkningen i byen vår kan få seg sunn og god kafémat til en rimelig penge, sier Helge Askildsen, adm. dir. for Allservice.

Kirkens Bymisjon ønsker å videreutvikle Josephines kafé som et inkluderende kafétilbud og arbeider nå for å få inn nok gaver og sponsormidler til å ansette en kaféleder som, sammen med gjester og frivillige, vil ha ansvaret for miljøet og trivselen i kafélokalene.

Stavanger kommune har vært svært aktivt med i prosessen og vil bidra med kr. 50.000,- i 2008.
- Stavanger fortjener Josephines kafé, og vi er glade for å kunne bidra til at kafeen åpner igjen, sier leder for Kommunalutvalg for levekår i Stavanger kommune, Per A. Thorbjørnsen.

Næringslivet utfordres
Nå utfordres byens næringsliv og enkeltpersoner til å bidra til at Kirkens Bymisjon kan leve opp til sin del av avtalen med Allservice AS.
- Vi trenger min. kr. 700.000,- pr. år for å kunne drive kafeen på en god måte, og vi er takknemlig for all støtte fra byens næringsliv og privatpersoner. Vi takker for engangsbeløp, men vil være så frimodige at vi også ber om støtte over tid. To oljeselskap har allerede lovet oss tre års støtte. Med flere slike avtaler får vi ro om driften, sier leder av Bymisjonssenteret, Maggi Hatløy.

Før jul mottok Kirkens Bymisjon kr. 395.000,- i gaver til kaféen: BP Norge (100.000), Revus Energy (100.000), Tec Con (100.000), Skagenfondene (25.000), en privatperson (50.000) og offergave fra Domkirken (20.000).

Disse bedriftene oppfordrer nå andre firmaer og privatpersoner i distriktet til å bli med på spleiselag for Josephines kafé!

Det er opprettet en egen bankkonto for gaver øremerket Josephines kafé: 3201.36.38232.