Meny

 

Historisk møte mellom minister og brukere

Publisert dato:  18.04.2008

Det første møtet i dialogforumet mellom Regjeringen og brukerorganisasjoner for domfeltet, rusavhengige, innvandrere og fattige fant sted på Bjarne Håkon Hanssens møterom torsdag. Møtet var preget av entusiasme og konstruktiv dialog.

Bjarne Håkon Hanssen var svært begeistret og kalte det nye dialogforumet for ”en gavepakke” til sitt arbeid.
                                                                                                                 Foto: Kai-Rune Myhrer

Målet for dialogforumet er at brukerorganisasjonene skal få presentere sine bekymringer ansikt til ansikt med statsrådene. Det første møtet ble en svært positiv opplevelse for begge parter.
- Jeg var redd for at dette skulle bli et hoggestabb-møte, der partene sto steilt på sine meninger, men det ble et møte med veldig god energi, sier Kai-Rune Myhrer, daglig leder for Batteriet, som har ansvaret for å koordinere arbeidet.

- Det ble et møte med veldig god energi, sier Kai-Rune Myhrer, daglig leder for Batteriet.

 

Arbeids- og inkluderingsminister Hanssen og hans stab lyttet nøye og noterte flittig mens representanter for domfelte, rusavhengige, innvandrere og fattige på en saklig og konstruktiv måte fortalte om sin hverdag, analyserte situasjonen og ga forslag til måter for hvordan politikerne kunne gå frem for å løse problemene.
- Velferdsalliansen, som har jobbet i 10 år, opplevde dette som et veiskille, sier Myhrer.

Diskriminering i arbeidslivet
Diskriminering i arbeidslivet var ett av de sentrale temaene som ble diskutert. Både innvandrerkvinner, domfelte og rusavhengige opplever dette som et hinder for å komme seg videre i livet.
- På mange måter står diskrimineringen i arbeidslivet i kontrast med Hanssens politikk om at arbeid er veien ut av fattigdom og isolasjon, sier Myhrer.

Bjarne Håkon Hanssen var selv svært begeistret over å få tilgang til førstehånds kunnskap om brukernes møte med offentlige instanser og behandlingstilbudet, og kalte det nye dialogforumet for ”en gavepakke” til sitt arbeid.

Les også "Millionstøtte til fattigdomskamp".


- Veldig sterkt

Det neste møtet vil finne sted i september. Da vil muligens helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad, kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa eller justisminster Knut Storberget være til stede. Dialogforumet er nemlig et møtested mellom brukerorganisasjonene og hele Regjeringen.
- Vi har fri tilgang til alle ministrene. Det er veldig sterkt, sier Myhrer.

I mellomtiden skal brukerorganisasjonen møtes til to seminarer. Det første finner sted i Ålesund 7.-8. mai, og det andre arrangeres i Drammen 10.-11. mai. Da skal det jobbes med å sette kulturen i det nye kontaktutvalget, finne frem til saker og hvem som skal være representert på dialogforumene. Alle parter gleder seg til fortsettelsen.