Meny

 

Gode sosiale grep i statsbudsjettet

Publisert dato:  07.10.2008

- Regjeringen viser god vilje til å fortsette kampen mot fattigdom ute og hjemme. Vi legger særlig merke til økningen i bostøtteordingene. Dette er viktige sosialpolitiske grep som kommer langt flere til gode enn tidligere.

Slik kommenterer generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Sturla Stålsett, regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009:
- Vi ser at regjeringen har vilje til å bekjempe fattigdom både i Norge og i andre land. Dette henger sammen, og at bistandsmidlene nå endelig når 1 prosent av nasjonalinntekten er et godt uttrykk for en integrert fattigdomspolitikk.

Lovende boligsatsing
Den foreslåtte økningen i bostøtteordningen med 1 millard kroner pr år, er et godt tiltak som gir tilgjengelighet for bostøtte for flere typer søkere. Kirkens Bymisjon er også godt fornøyd med økningen i boligtilskuddet, som gjør det mulig å bygge flere kommunale boliger.
– Dette er en viktig motvekt mot en sterkt markedsstyrt boligsektor, og helt avgjørende for oss og andre som bidrar til etablering av boliger for sosialt vanskeligstilte.

Det er også godt at regjeringen åpner for langsiktige husbanklån, som gjør det mulig for flere vanskeligstilte å skaffe seg egen bolig, sier bymisjonslederen.

Ikke nok
- Arbeidet med å bekjempe fattigdommen i Norge går likevel ikke fort nok, sier Stålsett.

Flere av tiltakene regjeringen har satt i gang tar tid å etablere. Det såkalte kvalifiseringsprogrammet som skal bringe folk med lav inntekt i arbeid går sent, NAV-reformen er ikke fullført, og i mellomtiden står tusener av sosialhjelpsmottakere på vent med svært lav inntekt. Vi hadde ønsket en betydelig større økning enn 5% i anbefalte sosialhjelpsatser.

God rusretning
En russatsing på 300 millioner kroner blir hilst velkommen av Kirkens Bymisjon. Det beste ved satsingen er at den ser ut til å være rettet mot økning av behandlingskapasitet og avrusing.

Tar ikke ansvar for mindreårige asylsøkere
Regjeringen uttrykker i sitt budsjettforslag at de i denne omgang ikke vil overføre ansvaret for asylsøkere mellom 15 -18 år til barnevernet.
– Her mener vi regjeringen fraskriver seg et viktig ansvar. Mindreårige under 18 år har rett til barneverntjenester, og dette bryter med barnekonvensjonen regjeringen har forpliktet seg på, sier bymisjonslederen.

Helsesatsing forsvinner i pensjon?
Eldreomsorgen får ikke et stort løft gjennom dette budsjettet, mener Kirkens Bymisjon.
Det er gode trekk med satsing på bl.a etisk kompetanseheving, men 1000 nye omsorgsplasser på landsplan er lite når tallet rommer flere typer pasientgrupper. En sykehussatsing på 6,5 milliarder vil sannsynligvis ikke komme kommunale sykehjem til gode. Dessuten vil nesten 4 milliarder av beløpet gå med til dekning av statlige pensjonsforpliktelser.