Meny

 

Gatejuristen utvider til tre nye byer

Publisert dato:  12.12.2008

Justisminister Knut Storberget i samtale med daglig leder av Gatejuristen i Oslo, Cathrine Moksness. Bildet er fra 2005.

Justisdepartementet har bevilget penger til å starte opp rettshjelpskontor for rusavhengige i Kristiansand, Bergen og Hamar. Arbeidet med å finne lokale ledere starter omgående.

I Kristiansand og Bergen skal Gatejuristen etableres i samarbeid med Kirkens Bymisjon, slik tilfellet er i Oslo. På Hamar er det Kirkens Sosialtjeneste som er samarbeidspartner. Tidligere i år startet Gatejuristen opp i Tromsø, og rettshjelpskontoret er allerede godt etablert i ishavsbyen.

Glad gründer
Lederen Gatejuristen i Oslo, Cathrine Moksness, er veldig glad for støtten fra departementet.
– Dette er veldig gode nyheter. Nå skal vi begynne det viktige arbeidet med å finne de lokale prosjektlederne til de tre byene. Det er avgjørende å finne de riktige menneskene for å lykkes, sier hun til juristkontakt.no.

Midlene fra Justisdepartementet holder ikke til å fullfinansiere driften. Derfor jobber Moksness og de andre gatejuristen i Oslo nå med å engasjere lokale støttespillere i de tre byene, som kommune, næringslivet og private givere. Forventet oppstart er i løpet av 2009.

Mange frivillige
Gatejuristen ble startet opp i Oslo høsten 2004 av Cathrine Moksness og er et fast lavterskeltiltak under Kirkens Bymisjon. Rettshjelpskontoret har knyttet til seg en stor stab av frivillige medarbeidere, og arbeidet omfatter både oppsøkende juridisk bistand på gateplan, rettspolitisk arbeid for rettslige, politiske reformer og forskning på målgruppens behov.

 

Publisert: 12.12.2008