Meny

 

Gratis rettshjelp til rusavhengige i Tromsø

Publisert dato:  03.10.2008

Onsdag 1. oktober åpnet Gatejuristen i lokalene til Kirkens Bymisjon i Tromsø. Gjennom frivillig advokatarbeid skal rusavhengige få gratis juss-hjelp.

Retthjelpstiltaket blir det tredje av sitt slag i Norge. Fra før er Gatejuristen etablert i Oslo og "Rett på gata" i Trondheim. Justisminister Knut Storberget, som kjenner disse tiltakene godt, gratulerte Tromsø med det nye kontoret.
- Gatejuristen utgjør et supplement til den ordinære rettshjelpsordningen, og skiller seg ut som et særskilt rettshjelpstiltak ved at de arbeider oppsøkende blant folk med rusproblemer og møter disse som hele mennesker. På den måten når de lettere ut til de som trenger det aller mest, skriver Storberget.

Les hele Storbergets gratulasjon her.

Dagen etter åpningen startet inntaket av nye klienter i Kirkens Bymisjons lokaler. Ifølge prosjektleder Nina Walthinsen er behovet for et rettshjelpskontor for rusavhengige i Tromsø stort.
- Behovet er veldig stort det vet vi. Rusavhengige og andre vanskeligstilte oppsøker normalt ikke de tradisjonelle tilbudene, så vi er ikke redd for å få for lite å gjøre fremover, sier hun til Radio Tromsø.