Meny

 

Friele hjelper samtalene på glid

Publisert dato:  28.03.2008

Kaffehuset Friele har inngått en avtale om å levere gratis kaffe til 12 av Kirkens Bymisjons virksomheter i Oslo. Tre tonn av ”den sosiale oljen” går med til å smøre samtalene på institusjoner og møtesteder.

Olav Munch (til venstre) og Atle Engelsen i Kaffehuset Friele ønsker at Kirkens Bymisjon skal være med på å forsterke selskapets verdier som ærlighet og respekt for medmennesker. Kirsten Eeg fra Møtestedet er gjerne med på oppgaven.

Kaffe er selve symbolet på gjestfrihet. Ingen ting skaper lettere kontakt mellom mennesker enn drikken som er laget av de brente bønnene.
- Det er ikke uten grunn at kaffen kalles for ”den sosiale olje”, sier Atle Engelsen, merkevaresjef i Friele.

Skaper kontakt og omsorg
Når Kirkens Bymisjon og Friele er samlet før åpningstid på kafeen Møtestedet for å prate om samarbeidsavtalen, er kaffen det naturlige samlingspunktet. Slik er det også når kafeen åpner og gjestene fra Oslos rusmiljø strømmer inn.
- Jeg har alltid en kopp i hånden når jeg går rundt i kafeen. Jeg setter jeg meg ned ved et bord og spør om jeg kan drikke kaffen sammen med de som sitter der. Den egentlige hensikten er jo å høre hvordan de har det, sier Kirsten Eeg.

Alle gjestene på Møtestedet kjøper sin egen mat og drikke. Det handler om å gjøre opp for seg, ha selvrespekt og møte andre med verdighet. Men hvis noen har en dårlig dag eller trenger litt ekstra omsorg, gjør Eeg av og til et unntak:
- Da sier jeg ”Vent her, så skal jeg hente en kopp kaffe til deg”. Dermed blir kaffen både en kontaktskaper og en måte å vise omsorg på, sier hun.

Tre tonn kaffe
I fjor inngikk det bergensbaserte kaffehuset en avtale om å levere kaffe til virksomhetene i Kirkens Bymisjon i Bergen. Nå skal også Kirkens Bymisjon i Oslo ta del i samarbeidet. Minst tre tonn gratis kaffe i året går med til å smøre samtalene på kafeer, aktivitetshus, arbeidstiltak, frivillighetssentraler og andre virksomheter i hovedstaden.

Etter hvert skal alle andre bymisjonsstiftelser i Norge få et tilsvarende tilbud. Totalt vil det dreie seg om omkring åtte-ni tonn gratis kaffe årlig. Men hva ønsker Friele å få igjen for avtalen?
- Verdier som ærlighet og respekt for medmennesker er en viktig del av kulturen i Friele. Vi ønsker at Kirkens Bymisjon skal gi oss drahjelp og være med på å forsterke disse verdiene, sier administrerende direktør Olav Munch.

Kaffehuset handler med utviklingsland og står midt oppe i den vanskelige samhandlingen mellom fattige og rike. Derfor legger de vekt på å opprette sosiale tiltak i de landene de handler med.
- Men vi kan ikke bare forklare at ”slik gjør vi det i Guatemala eller Brasil”. Vi må også gjøre noe her hjemme som samstemmer med tankegangen ute. Gjennom avtalen med Kirkens Bymisjon føler vi på en måte at ringen er sluttet, sier Engelsen.

Verdier er viktig
Samfunnsansvar er en viktig del av bedriftens kultur. Derfor snakker kaffehuset nå om utveksling av frivillige medarbeidere til Kirkens Bymisjons virksomheter. Kaffehuset ønsker også at Kirkens Bymisjon stiller med jevnlig informasjon om arbeidet i organisasjonen.
- Å jobbe i et selskap med gode verdier blir bare viktigere og viktigere for unge arbeidstakere. Når du jobber i Friele, får verdiene respekt og medmenneskelighet ekstra fokus gjennom samarbeidet med Kirkens Bymisjon, sier Engelsen.

Kirkens Bymisjons markedsavdeling har i løpet av de siste årene inngått samarbeidsavtaler med flere selskaper, blant annet med Shell og Kiwi. I tillegg har noen av virksomhetene selvstendige ordninger med andre firmaer. Men avtalen med Friele er spesiell.
- Dette er den første avtalen som omfatter langsiktig levering av varer til hele Kirkens Bymisjon. Vi er takknemlige for at Friele ønsker et slikt samarbeid, sier Henning Høiner.