Meny

 

Batteriet åpnet i Trondheim

Publisert dato:  20.10.2008

- Vi har fått mange signaler på at det er stort behov for et selvhjelpssenter i Midt-Norge, sier prosjektleder for Batteriet Midt-Norge, Thorkild Lote.

Finansminister Kristin Halvorsen var til stede da Batteriet Midt-Norge åpnet i nye lokaler i Trondheim. Servicekontoret for selvhjelp skal gjøre fattige og andre marginaliserte grupper i samfunnet bedre rustet til å tale sin sak.

Finansminister Kristin Halvorsen åpner det nye servicekontoret for selvhjelp i Trondheim. Her fra Fattigdomshøringen i Oslo i fjor.

Det var tidligere sosialminister Ingjerd Schou som i 2003 tok initiativ til et selvhjelpssenter i Oslo sentrum og utnevnte Kirkens Bymisjon til å drive det. I vår tok daværende arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen prosjektet et steg videre ved å bevilge penger til å opprette tilsvarende kontorer i alle fire landsdeler. Batteriet Midt-Norge blir det første til å åpne.

- Vi har fått mange signaler på at det er stort behov for et selvhjelpssenter i Midt-Norge, både fra potensielle brukere og personer som jobber inn mot innvandrersamfunn, fattige og andre utsatte grupper, sier Thorkild Lote, som er ansatt som prosjektleder for Batteriet Midt-Norge.

Stor entusiasme
Lote har Kirkens Bymisjon i Trondheim i ryggen når han gyver løs på oppgaven sammen med en deltidsansatt, en ansatt i praksis og en frivillig medarbeider. Dessuten har han etablert kontakt med flere brukerorganisasjoner i Midt-Norge og begynt arbeidet med å få samlet en referansegruppe hvor flere svært innflytelsesrike og kompetente personer fra byen allerede har sagt ja til å bidra.

- Det er med stor entusiasme og en del ydmykhet vi gyver løs på dette. Det er et utrolig spennende prosjekt, og jeg tror vi kommer til å oppnå mye, sier han.

Finansministeren deltar på workshop
Kirkens Bymisjon har kjøpt Schultz gate 8, et lokale midt i Trondheim sentrum der Batteriet skal dele plassen med Natteravnene og Vår Frue kirke-prosjektet.

Finansminister Kristin Halvorsen deltok på tirsdagens åpning. Hun har stor tro på prosjektet.
- Det som er viktig med et slikt senter i Midt-Norge er at det skaper en plattform der organisasjoner kan gjøre hverandre kjent med felles problemstillinger og ikke minst gjøre det offentlige Norge kjent med det de mener er problemene, sa hun til NRK.

I gang i Bergen og Kristiansand
Arbeidet med å opprette tilsvarende Batterier i de andre landsdelene er godt i gang – også her med Kirkens Bymisjon som samarbeidspartner. Innen relativt kort tid skal selvhjelpskontorer etableres i både Kristiansand, Bergen og Bodø.
- Målet er at alle kontorene skal opp og gå i løpet av høsten, sier daglig leder for Batteriet i Oslo, Kai-Rune Myhrer.

Myhrer mener at makten er skjevt fordelt her i landet. Mennesker som er sosialt og økonomisk marginaliserte befinner seg langt unna maktens korridorer. At det nå blir etablert Batterier i alle landsdeler vil gjøre det lettere å skape kontakt mellom marginaliserte grupper og rikspolitikere.

- Det er mye energi og ressurser blant marginaliserte grupper rundt om i landet, men et hinder til å gjøre seg synlige er mangelen på en møteplass som kan gi rom for fellesskap, organisering og aktivisme, sier han.


Publisert: 24.10.2008