Meny

 

FRI nominert til boligpris

Publisert dato:  05.12.2008

Anders Steen er leder for prosjekt FRI. Her er han avbildet foran treningsboligen som innsatte kan bo i etter løslatelsen fra fengslet.

Kirkens Bymisjon i Drammens prosjekt FRI er nominert til Statens tiltakspris for bostedsløshet. Prosjektet har som mål å lette overgangen fra fengsel til frihet.

18 tiltak var foreslått som kandidater til årets pris, og av disse er tre plukket ut som nominerte: I tillegg til FRI-prosjektet i Drammen er det Kvinnehuset i Sandviksveien i Bergen kommune, som er et botilbud for kvinner med sammensatte problemer innen rus og psykiatri, og Frelsesarmeens prosjekt Bosatt, som gjennom ulike tiltak gir individuell oppfølging av tidligere rusavhengige i forhold til å bo.

Jobb, bolig og nettverk
Målet med Prosjekt FRI er å skaffe tidligere innsatte jobb, bolig og et nytt sosialt nettverk. Tidligere innsatte som har klart seg godt i frihet over lang tid, har en sentral plass i prosjektet. De blir kurset til å bli veiledere, og tar kontakt med fengslene for å besøke motiverte innsatte en stund i forkant av løslatelsen.

Når de kommer ut, får de tilbud om å flytte inn i en treningsbolig eller direkte ut i egen pilotleilighet. Kirkens Bymisjon hjelper også til med å skaffe jobb og et sosialt nettverk etter løslatelsen. Siden oppstarten har ni personer deltatt i prosjektet.

Deles ut i Oslo konserthus
Statens tiltakspris for bostedsløshet deles ut i samarbeid med Husbanken av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa 12. desember i Oslo konserthus.

Kirkens Bymisjon har også tidligere vunnet denne prisen. Den gangen var det Boligskolen i Oslo som fikk heder og ære.

Publisert: 05.12.2008