Meny

 

Brustad vil ha mer dans for demente

Publisert dato:  16.04.2008

Silje Høgaas og Julie Elisabeth Skjønberg har i ett år brukt bevegelse og dans som metode for å forhindre funksjonstap blant demente på to av Kirkens Bymisjons sykehjem i Oslo. Nå vil helseminister Sylvia Brustad spre metoden til alle kommuner i landet.

Statsråd Sylvia Brustad gratulerer Silje Høgaas og Julie Elisabeth Skjønberg med støtten til å videreutvikle sitt nybrottsarbeid innen demensomsorgen.
                                           Foto: May Brit Jacobsen.

De to nyutdannede bevegelsesveilederne fra Den Norske Balletthøgskole troppet i fjor opp på hovedkontoret til Kirkens Bymisjon og presenterte ideen om at bevegelse kan brukes til å forhindre funksjonstap og styrke selvfølelsen blant demente. Kirkens Bymisjons avdeling Aldring & Kultur tente på ideen, skaffet midler til et pilotprosjekt og satte i gang prosjektet "Bevegelse fra hjertet" på Ammerudhjemmet og Paulus sykehjem.

Etter ett års arbeid kan Høgaas og Skjønberg vise til gode resultater. Treningen fører til både bedret livskvalitet og en forsinkelse av sykdomsutviklingen blant deltakerne. Det har også helseministeren Sylvia Brustad fått med seg. Under en tilstelning på Ammerud bo- og kultursenter onsdag denne uka presenterte hun nyheten om at helsedepartementet går inn med 400.000 kroner for å utvikle prosjektet videre.

- Dette styrker vår tro på at det er en konstruktiv metode, og det gir oss mot til å stå på videre. Vi har jobbet mye for dette, og det er veldig deilig at vi nå får det til, sa Høgaas og Skjønberg.

Imponert og rørt
Helseministeren fikk se en video av arbeidet de to unge kvinnene har gjort det siste året. Bildene av bevegelsesgleden blant de eldre rørte statsråden.

- Jeg er både imponert og rørt over hva jeg har sett og hva dere har fått til. Jeg er glad for å presentere dette nybrottsarbeidet. Det er med lett hjerte jeg gir denne støtten, sa Brustad, og skrøt uhemmet av de unge kvinnene:

- Dere er nybrottskvinner. Vi trenger flere som dere: engasjerte mennesker som tør å tenke nytt.

Prosjektet passer midt i blinken for Regjeringen, som i fjor høst la frem en plan for å styrke demensarbeidet frem mot 2015.

- Metoden henter fram ressurser i den enkelte beboer og øker dermed livskvaliteten. Det er helt i tråd med målene i demensplanen, sa Brustad.

Se artikkel på departementets nettside.

Vil spre metoden til hele landet
I tillegg til 400.000 kroner fra departementet, går Kirkens Bymisjon Oslo og sykehjemmene som får nyte godt av tilbudet, inn med til sammen 300.000 kroner. Det gjør at Høgaas og Skjønberg kan spre metoden til andre sykehjem og hjemmetjenester gjennom å lage opplæringsplaner og undervisningsprogram for ansatte pårørende og frivillige. Det er nettopp dette Sylvia Brustad ønsker.

- Jeg ser frem til at prosjektet skal videreutvikles slik at ”Bevegelse fra hjertet” kan bli en del av omsorgstjenesten i alle norske kommuner, sa Brustad.

Se pressemelding fra Helse og omsorgsdepartementet.