Meny

 

400.000 til Gatejuristen i Tromsø

Publisert dato:  29.04.2008

Til høsten starter Gatejuristen opp gratis rettshjelp for rusavhengige i Tromsø. Fredag var leder av Justiskomiteen på Stortinget, Anne Marit Bjørnflaten, i byen for å gi prosjektet en god start.

– Vi har besluttet å støtte den nyopprettede Gatejuristen med 400.000 kroner. De vil drive et arbeid som er svært viktig for en svært utsatt gruppe, sa Bjørnflaten da hun overrakte sjekken, ifølge bladet Tromsø.

Prosjektarbeidet med å opprette Gatejuristen i ishavsbyen etter modell fra Kirkens Bymisjons rettshjelpskontor med samme navn i Oslo, er allerede godt i gang. Til høsten blir Tromsø den tredje byen i Norge med gatejurist. Kirkens Bymisjon i Trondheim har hatt en gatejurist siden 2004.

– Rusavhengige har mange rettigheter som de ikke er klare over. Dessuten er det mange i støtteapparatet rundt misbrukerne som også mangler kunnskap, sier Nina Walthinsen, som leder arbeidet i Tromsø.

Sikre på å kunne starte
Walthinsen forteller at mange brukere allerede har tatt kontakt med kontoret, til tross for at det ennå ikke er åpent. Med pengegaven fra justiskomiteen, kan hun sette i gang med konkret arbeid.

– Vi har ikke kunnet planlegge vår virksomhet og være sikre på at vi har hatt midler til å drive. Nå er vi sikre på at vi kan starte, sier hun.

Moderkontoret i Oslo har vært gode støttespillere og veiledere i oppstartsfasen. Anne Marit Bjørnflaten kjenner godt til Gatejuristen i Oslo og er imponert over hva rettshjelpskontoret får utrettet. På sikt tror hun modellen kan brukes overfor andre, vanskeligstilte grupper.

– Modellen kan brukes på andre områder, eksempelvis overfor psykisk syke, eldre ressurssvake, og lignende grupper. Også de stiller svakt i dagens samfunn, sier hun.

Samarbeider med Advokatforeningen
400.000 kroner er likevel ikke nok til å drive rettshjelpskontoret rundt. Derfor skal Gatejuristen samarbeide med Advokatforeningen og deres gratistilbud ”Advokathjelpa”.

– Vi kan bidra med administrativ hjelp, og med at vi avsetter noen av de frivillige timene vi ellers satser på Advokathjelpa. Vi ser på Gatejuristen som et flott og viktig tilbud som vi absolutt ønsker å støtte, sier Bjørn H. Wikasteen, leder i Advokatforeningen i Troms.