Meny

 

Sterk høring om skjulte grupper

Publisert dato:  23.11.2007

 - En sterk dag! Dette var oppsummeringen fra flere av deltakerne etter bymisjonshøringen ”Se om igjen” mandag 19. oktober. Omkring 170 personer fra organisasjoner, sosial- og helsefag, politikk og medier fulgte seminaret om vanskelige livssituasjoner blant skjulte grupper i Norge.


- Mange søker ikke den hjelpen de har rett til, av frykt for å bli sendt ut av landet, fortalte den svenske legen Sofie Olausson.

 

Tre grupper sto i fokus under høringen, som var en delvis oppfølging fra Kirkens Bymisjons barnevernshøring ”Tenkte vi det ikke…” i vår: Isolerte innvandrermødre, utsatte spedbarnsfamilier og mennesker uten lovlig opphold. I alle grupper lever enkeltmennesker alene med til dels store livsproblemer.

Mennesker uten lovlig opphold var nok det temaet som vakte størst offentlig oppmerksomhet under høringen. Dette er følsomt politisk tema. Mange som er utfordret av situasjonen med grupper som lever i skjul, har lite kunnskap om formatet at problemet i Norge. I sin innledning om temaet understreket Sturla Stålsett det etiske grunnprinsippet at ”Ingen mennesker er ulovlige”!
- Denne gruppa – og tematikken – må møtes med både et menneskesyn, et samfunnssyn og et verdisyn, sa generalsekretæren.

Hele hans innlegg kan du lese på www.bymisjon.no/talerogforedrag

Livredde

Omkring 17o mennesker deltok på høringen i Folkets hus.

 

Fra Sverige rapporterte lege Sophia Olausson fra Rosengrenska kliniken om helsearbeidet blant ”irregulære immigranter”.
- Mange er livredde og lever med håpløshetsfølelse, isolering, traumer som ikke er bearbeidet, utnyttelse, dårlige boforhold og dårlig tilgang til behandling. Mange søker heller ikke den hjelpen de har rett til, av frykt for å bli sendt ut av landet. Det skaper også vansker praktisk og juridisk at de er uten personnummer, fortalte Olausson.

Hun viste til en rekke konvensjoner som gir også ”de skjulte” opplagte rettigheter.

La hjelp være hjelp
I en bred panelsamtale ble det satt fokus på hva det er som gjør at grupper blir skjult i velferdsstaten Norge. Sunniva Ørstavik fra Rådet for psykisk helse pekte på at systemet som forvalter kontroll i Norge, ofte er de samme som skal hjelpe og at dette kan svekke tilliten hos brukerne – og skaper skjul.
- La hjelp være hjelp, sa Ørstavik.

FAFO-forsker Arne Backer Grønningsæther mente at homofilisaken i kirken er et eksempel på at saker som blir holdt åpne i offentlig debatt, kan endre vedtak og samfunnsforhold
- Fortellinger og åpenhet skaper opplevelser og forståelse, sa han, med oppfordring om bredere offentlig samtale om skjulte grupper.
- Det er ikke slik at det strømmer folk innover Norges grenser, bare vi behandler folk anstendig, sa advokat og styremedlem i Kirkens Bymisjon Oslo, Rikke Lassen.

Nestleder i Barneombudet, Knut Haanes, understreket flere ganger betydningen av gode forebyggende systemer som grunnlag i samfunnet, som både kan hindre isolering og skader, og som fanger opp problemer før de utvikler seg kriser og skjulte strukturer. 

De fleste av innleggene fra høringen blir lagt ut på Bymisjonens hjemmeside.

Isolerte kvinner

Tahira Iqbal fra PMV fortalte om isolerte innvandrermødre.

Kari Slinning fra RBUP Helse Sør-Øst invitert viste til at 130.000 familier i Norge er berørt av psykiske lidelser.

Fra Primærmedisinsk verksted i Kirkens Bymisjon kom Ella Ghosh og Tahira Iqbal og ga bilder og perspektiver på lite kjente sider ved isolerte kvinners liv. De viste hvordan kvinner med mange barn og eneansvar lett kan bli isolert fra sosialt liv og integreringsaktiviteter.
En særlig utsatt gruppe er enker fra asiatiske land, som på grunn av tradisjon lett kan bli oppfattet som ”dissidenter” dersom de ikke følger langvarige sorgmønstre av psykiske lidelser i innvandrerbefolkningen.

Norskopplæring som møteplasser, nettverk mellom både enkeltpersoner og organisasjoner, flere og varierte møtestedsmuligheter, ble nevnt som tiltak og løsninger.

Utsatte spedbarnsfamilier
Til temaet om utsatte spedbarnsfamilier var forskeren Kari Slinning fra RBUP Helse Sør-Øst invitert. Hun viste et tallmateriale som avdekker at 130.000 familier i Norge er berørt av psykiske lidelser, ofte i kombinasjon med rusproblemer. Hun understreket sterkt at tidlig spedbarnserfaring preger hjernens utvikling, og hvor viktig det er at sosiale støttetiltak blir satt inn i fra første stund i slike barnefamilier.
- Et snilt barn kan like gjerne være et tilbaketrukket barn, sa Slinning.

Marit Uhre Jørgensen og Marianne Strandskogen fra FORUS fortalte om hvordan mange spedbarnsmødre skammer seg over å ha det vanskeligere enn forventet når barnet kommer, og om tilbud som kan bringe slike mødre ut av bekymring og isolasjon. De viste også hvordan deler av helsevesenet lar være å avdekke dette området, fordi det finnes lite ressurser til å følge det opp.