Meny

 

Stoltenberg besøkte Møtestedet i Bodø

Publisert dato:  25.06.2007

Jens Stoltenberg lyttet interessert til Carl Eliassen, som fortalte om Marborg(MedikamentAssistertRehabiliteringBruker Organsisasjon) og botilbudet J-49.


Statsminister Jens Stoltenberg fikk en grundig innføring i arbeidet som gjøres blant Bodøs rusavhengige da han besøkte Kirkens Bymisjons kafé Møtestedet onsdag 20. juni.

I løpet av den korte timen Stoltenberg var innom kafeen, hilste han på både brukere, ansatte og frivillige og ble presentert for Kirkens Bymisjons fire rustiltak i Bodø: J49 (vernet botilbud), Jobb 1 (lavterskel arbeidstilbud for rusavhengige), Ny Giv (aktivitetsprosjekt) og Møtestedet (kafé for rusavhengige).

Alle tiltakene har et spesielt fokus på brukermedvirkning, frivillighet og rehabilitering, noe som kommer til tydelig til uttrykk ved at organisasjonen har en bruker i sitt styre. Kirkens Bymisjon i Bodø driver også Kirkens SOS hjelpetelefon og har en egen prestetjeneste. Organisasjonen ble stiftet i 1992 og har i dag 26 ansatte og omkring 50 frivillige.

Statsministeren reagerte på det høye antall rusmisbrukere som er registrert i Bodø - rundt 400 - og roste Kirkens Bymisjon for arbeidet de gjør i miljøet.
- Kirkens Bymisjon viser verdighet og respekt for mennesker som andre kanskje ikke bryr seg særlig mye om, sa Stoltenberg ifølge Avisa Nordland.