Meny

 

Skriver om barneteologi

Publisert dato:  26.02.2007

Generalsekretær Sturla J. Stålsett og gateprest Carl Petter Opsahl har skrevet hvert sitt kapittel i en ny bok om barns posisjon i den kristne tro.

Generalsekretær Sturla Johan Stålsett.

”Barneteologi og kirkens ritualer – perspektiver på trosopplæring, barn og konfirmanter” er utgitt av Det praktisk-teologiske seminar og er en del av satsingen på å utvikle en barneteologisk forankret religionspedagogikk. Boka er ment for alle som er involvert i trosopplæring.

Hensikten med boka er å bidra til å refleksjon om kirkelig praksis knyttet til barn og konfirmanter. Boka tar opp spørsmål som: Hvordan ytrer barnetroen seg? Hvilke praktiske og teoretiske utfordringer står kirken overfor, sett i lys av arbeidet med trosopplæringsreformen i Den norske kirke? Hvilken teologisk posisjon har barn i den kristne tro?

Sturla Stålsetts bidrag til boka heter ”Barna roper i helligdommen”: En urovekkende barneteologi, mens Carl Petter Opsahl har gitt sitt kapittel tittelen ”Hiphopens ungdomskultur i møte med kirkens gudstjenestetradisjon”.

Boka koster 200,- og kan kjøpes ved å kontakte Universitet i Oslo på praktikum@teologi.uio.no eller 22 85 03 10.