Meny

 

Roste omskjæringsarbeidet

Publisert dato:  16.03.2007

Foran omkring 100 tilhørere og et stort presseoppbud fikk PMV skryt for sitt arbeid mot kjønnslemlestelse på en pressekonferanse onsdag. Forskere fra UiO har evaluert prosjektet på oppdrag fra i Barne- og likestillingsdepartementet.

Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem lovte at regjeringen ville legge frem en handlingsplan mot omskjæring av kvinner i løpet av de nærmeste månedene.     Foto: Atle Briseid

Prosjektet ”Respekt for egen kropp” har pågått i regi av PMV siden 2001. Arbeidet har blant annet gått ut på å arrangere samtalegrupper for somalisk ungdom med deltakere av begge kjønn. Det er også rekruttert og kurset såkalte ”endringsagenter” som skal bidra til å forandre holdningene i sine miljøer.

Forsker Kathrine Fangen fra UiO, som den siste tiden har evaluert arbeidet på oppdrag fra departementet, roste PMVs respektfulle fremgangsmåte. Hun skrøt av PMV for å ha mot til å bruke kjønnsblandede grupper og roste lederne av samtalegruppene for å ta utgangspunkt i kvinnenes situasjon og stimulere til respektfull dialog.
- Gruppelederne lot kvinnene selv få snakke. I tillegg brukte de en film som fremkalte følelser og skapte debatt, sa hun.

Glad for ros
Leder ved PMV, Ina Herrestad, var godt fornøyd med evalueringen.
- Det er godt å få støtte på fremgangsmåten vår. Særlig er jeg glad for at gruppelederne får ros, sa hun.

Herrestad var også glad for forslagene til forbedringer. Blant annet mente Fangen at det må bringes inn helsearbeidere fra land som praktiserer

Forsker Kathrine Fangen foreslo å bringe inn helsearbeidere fra land som praktiserer omskjæring for å styrke kunnskapen om skadene forbundet med praksisen.

omskjæring for å styrke kunnskapen om skadene forbundet med praksisen og at det bør jobbes videre med å spre kunnskapen om at omskjæring kun er et kulturelt fenomen - ikke et religiøst.

Bekkemellem vil kartlegge omfanget
Til stede på pressekonferansen var også barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem. Hun lovte at regjeringen ville legge frem en handlingsplan mot omskjæring av kvinner i løpet av de nærmeste månedene. Regjeringen jobber også med å få på plass en undersøkelse for å kartlegge omfanget i Norge. Det finnes ikke tall på hvor mange kvinner som er omskåret i Norge i dag, heller ingen tall på hvor utbredt praksisen er.

Daglig leder ved PMV, Ina Herrestad (i midten) sammen med Hani Mohamed (til høyre) og en av de andre prosjektmedarbeiderne ved senteret.

Også leder av Islamsk Råd, Senaid Kobilica, holdt et markant innlegg under seansen.
- Kvinnelig omskjæring nevnes ikke noe sted i Koranen. Omskjæring er et kulturelt fenomen, ikke et religiøst, sa han og tok på det sterkeste avstand fra kjønnslemlestelse av kvinner.