Meny

 

Ønsker nasjonal kartlegging av prostitusjonsmarkedet

Publisert dato:  26.04.2007

Kirkens Bymisjons prostitusjonstiltak i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim ber nå justisminister Knut Storberget sette i gang flere tiltak etter at de tre regjeringspartiene har bestemt seg for å kriminalisere kjøp av sex.

Representanter fra Nadheim kvinnesenter i Oslo, Albertine i Stavanger, Omsorgsbasen i Bergen og Kirkens Bymisjon i Trondheim var sammen med PION og Pro-senteret samlet til en konferanse i Stavanger mandag og tirsdag denne uka. 

Nettverket drøftet situasjonen etter at regjeringspartienes landsmøter har vedtatt å kriminalisere kjøp av sex. Organisasjonene utformet en uttalelse der de ber justisministeren om å iverksette en del tiltak:

1. Det er behov for en nasjonal kartlegging av prostitusjonsmarkedet slik det er i dag. Vi tenker blant annet på aktørene, arenaene, omfang av menneskehandel og annen kriminalitet, prostitusjonens økonomi osv. Kort sagt en norsk prostitusjonsutredning.

2. Den politiske debatten har vært preget av gode intensjoner om hjelp til de mest sårbare gruppene. Vi krever at det utarbeides og iverksettes tiltak i tråd med disse intensjonene nå, uavhengig av lovens iverksettelse. Disse tiltakene må differensieres i forhold til ulike gruppers behov. Rusmisbrukere i gateprostitusjon, utenlandske arbeidssøkere med legalt opphold, ofre for menneskehandel og norske kvinner og menn i innendørs prostitusjon har forskjellige behov. Finansieringen av slike helse- og sosiale satsninger må sikres. Kvinner og menn i prostitusjon må få reelle muligheter til andre valg og dagens tilbud må styrkes.

3. Lovens formål og intensjoner må klargjøres. I diskusjonen opptil i dag har det vært en sammenblanding av motiver. Det må gjøres en evaluering i forhold til intensjonene og eventuelt utilsiktede virkninger. Evalueringen må knyttes til den nasjonale kartleggingen, jfr. punkt 1.

4. Ser vi bort fra lovens antatte normative effekt, har annet forebyggende arbeid vært lite fokusert i debatten. Vi vil at det bygges videre på de frivillige tiltakene som allerede er satt i gang gjennom Barne- og likestillingsdepartementets handlingsplan. Særlig ønsker vi at holdningsskapende arbeid i ungdomsmiljøene styrkes.