Meny

 

Har kartlagt forholdene blant rumenere som tigger i Oslo

Publisert dato:  14.02.2007

                                                                             Foto: Hildegunn Brattvåg/Kirkens Bymisjon Oslo


Hildegunn Brattvåg har i høst kartlagt forholdene blant personer fra Øst-Europa som tigger i Oslo. Hun viser til klare forskjeller mellom norske og utenlandske tiggere.

 

Trykk her for å laste ned hele rapporten.

Gjennom prosjektet ”Rett i koppen” undersøkte Brattvåg i fjor forholdene blant nordmenn som lever av å tigge penger i hovedstaden. I høst utvidet hun prosjektet til også å omfatte de mellom 30 og 50 øst-europeerne som til enhver tid tigger i Oslo. Gruppen består i all hovedsak av mennesker fra Romania, og størsteparten av disse er sigøynere.

Målet med Rett i koppen-prosjektet er å kartlegge livssituasjonen slik at Kirkens Bymisjon senere har grunnlag og kunnskap til å sette i gang tiltak for å bedre forholdene blant personer som tigger i hovedstaden.

Brattvåg intervjuet rumenerne sammen med en tolk og besøkte dem også på sitt hjemsted i Romania for å finne ut mer om deres bakgrunn. Dagbladet presenterte arbeidet i en artikkel 14. februar. I kortform kan noen av funnene oppsummeres slik:

  • Rumenere som reiser til Norge for å tigge, gjør det for å forsørge sin familie i hjemlandet. Arbeidsledigheten er stor i Romania. 
                                              Foto: Hildegunn Brattvåg

    I motsetning til norske tiggere, som i all hovedsak er rusavhengige, kommer rumenerne til Norge fordi de mangler jobb i hjemlandet og trenger penger til å fø familie og nødvendige materielle ting. Brattvåg har ikke kunnet dokumentere bakmenn eller annen form for kriminell organisering bak tiggingen.
  • Rumenerne tjener mye mindre enn nordmenn, som oftest ikke mer enn 200 kroner om dagen, mens nordmenn som tigger får det tredobbelte.
  • Mange har vært i Norge tidligere, og flere er kommet til landet etter at "betlerparagrafen" ble opphevet og tigging ble lovlig. Et busselskap henter og bringer rumenerne til og fra Norge. Billettene til Norge koster mellom 200 og 300 euro.
  • Mange skammer seg over situasjonen og noen føler seg hånet. Noen sover ute i telt i et skogsholt, mens andre sover i rom sammen med opptil 14 andre. De betaler mellom 80 og 100 kroner natta for dette.

Debatten om utenlandske personer som tigger i Norge har de siste ukene forflyttet seg fra hovedstaden og preger nå også avisspaltene i både Trondheim, Bergen og Lillestrøm.  

Onsdag 14. februar blir Brattvåg intervjuet om arbeidet på NRK Østlandssendingens "Lang lunsj" mellom kl. 11 og 13. Programmet blir i etterkant lagt ut på Østlandssendingens nettsider.