Meny

 

Ga statsråden boligråd

Publisert dato:  16.10.2007

- Skap flere rimelige utleieboliger! Det var ett av rådene boligutvikler Marit Nybø ga til kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa da statsråden inviterte til idédugnad på sitt kontor.

Den treårige nasjonale strategien for å forebygge og avskaffe bostedsløshet går mot slutten, men fortsatt gjenstår det mye arbeid for å nå målene. Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen og flere brukerorganisasjoner var derfor tirsdag 16. oktober invitert til statsrådens kontor for å bidra med innspill.
- Hovedutfordringen for fremtiden er å etablere en sosial boligpolitikk med mange rimelige utleieboliger, mener Kirkens Bymisjons boligutvikler, Marit Nybø.

- En boligpolitikk som i så stor grad er overlatt til markedet, forsterker problemene for de dårligste. I tillegg står nye grupper i fare for å bli bostedsløse, sa hun.

Må styrke oppfølgingstjenesten
Kommunalministeren fikk også vite at det er viktig å styrke oppfølgingen av personer som forsøker å bo alene etter å ha bodd lang tid på institusjon.
- Det er et stort gap mellom tjenestetilbud og ressursbruk i spesialisthelsetjenesten og rammer for oppfølging på bydel eller kommune, sa Nybø.

Kirkens Bymisjon i Oslo driver i dag tre bosteder med dobbeltdiagnoser, samt to boligtilbud for rusavhengige og kvinner i prostitusjon. Organisasjonen driver også en boligskole og en oppfølgingstjeneste knyttet til virksomhetene. Men et avtaleverk for frivillige organisasjoners rolle i arbeidet, finnes ikke.
- Derfor er det vanskelig å samarbeide om utvikling av tiltak, sa Nybø.

Hun viste til at det aller fleste boligtilbudene i Oslo er av midlertidig art og begrenset av ulike klausuler. Det skaper problemer for personer som går inn og ut av institusjoner eller som av andre årsaker ikke klarer å overholde avtalene.

- Oslo er en kald by
Nybø påpekte også at det er et økende problem med folk uten rettigheter i Oslo, enten det er ulovlige immigranter eller personer fra andre kommuner. Hun mener kommunen er mer opptatt av å sende folk hjem til bostedskommunen og krangle om regningen enn å gi et skikkelig tilbud til innbyggerne.
- Oslo er en kald kommune å flytte til for folk med problemer. Denne politikken innskrenker folks rettigheter ytterligere. Det er jo lov til å bosette seg der man ønsker i dette landet for ”oss andre”, sa hun.

Nattkafé og bolig til østafrikanere
Nybø fortalte også statsråden om Kirkens Bymisjons ideer om å opprette et særlig tilbud for østafrikanere, som skal utformes på en slik måte at det også inkluderer gruppens behov for fellesskap, helsetjenester og aktiviseringstilbud.

Bymisjonen er også i gang med å utrede muligheten for å opprette en nattkafé, samt flere permanente botilbud for personer som ikke klarer å overholde forpliktelsene sine andre steder.