Meny

 

Fattigdomshøring med varslet taktskifte

Publisert dato:  24.08.2007

Bjarn Håkon Hanssen fikk suppe til lunsj,  tilberedt av Frelsesarmeen og utdelt av Sigmund Aunan fra Batteriet.
                                                                                                                        Foto: Atle Briseid

Er det mulig å avskaffe fattigdommen i Norge? Svaret var et rungende ja under Fattigdomshøringen 07, som brukerorganisasjoner og blant andre Kirkens Bymisjon inviterte til på Youngstorget fredag. Både finansminister Kristin Halvorsen og arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen deltok på høringen. De varslet et taktskifte i fattigdomsbekjempelsen.Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen var tilstede hele dagen. Statsråden lyttet til innlegg og erfaringer med fattigdom og møtet med et velferdssystem som er krevende for mange. Komikeren Jon Schau glødet med tungt og personlig alvor da han åpnet høringen med å dele inntrykk fra eget liv med store gjeldsproblemer og møtet med velferdsbyråkratiet.
- Gi oss ledere som kan gå foran og gjøre noe som monner for vanlige folk. Jeg vet dere har engasjementet inni dere – men få det ut! ropte Schau og slo an tonen for den lange dagen i på torget.

Et par hundre mennesker og et fulltallig pressekorps var møtt frem for å følge Fattigdomshøringen 2007.

På programmet sto forskere som klart og dramatisk listet opp Norges ”synderegister” med fattigdomsrapporter som burde være unødvendige i det rike Norge: 50 000 barn i fattige familier. 5 500 bostedsløse. 530 000 nordmenn i familier med sosialstøttet hushold.
Barnefattigdommen er særlig dramatisk,  påviste Karin Gustavsen Tvetene fra Høgskolen i Vestfold.
– Dårlige sosiale nettverk, mobbing, mistrivsel, dårlig helse og mangel på fritidsaktiviteter er noen av konsekvensene.
- Mye av fattigdommen må løses med strukturendringer – ikke med individuelle forklaringer, sa Tvetene.

På høringen ble det også satt sterkt fokus på boligutvikling og den såkalte arbeidslinja, som er hovedsporet i myndighetenes fattigdomsbekjempelse.
Flere av innlederne understreket også sterkt at hele fattigdomsdebatten hviler på viktige grunnleggende holdninger om menneskesyn og verdighet: Ingen er mindre verdt selv om de ikke selv tjener til livets opphold.

Taktskifte

Generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Sturla J. Stålsett, utfordret og oppmuntret politikere og statsråder til å holde fattigdomssaken høyt oppe på den politiske dagsorden.

Det var finansminister Kristin Halvorsen som brukte ordet taktskifte om det som nå skjer fra politisk hold med den såkalte ”arbeidslinja” – at alle skal i arbeid – og yte tilbake til samfunnet for å bli løftet ut av fattigdom.
– Det er en økende forståelse for den gruppa som aldri kan komme til å leve av eget arbeid. Vi vurderer nå et inntektsgulv for alle, uansett livssituasjon – som tar utgangspunkt i SIFO s satser for livsopphold, varslet Halvorsen.
Hun varslet også tiltak overfor folk som er rammet av gjeld – og som er under press av en aggressiv utlånsbransje. Forskjellene i Norge øker fordi de rikeste drar fra, sa finansministeren og understreket hvor viktig det er at de som står igjen utenfor arbeidsliv og velstand har rett til å bli behandlet med verdighet, gode trygder og klare rettigheter.

Bjarne Håkon Hanssen kom på talerstolen med et forslag om et nytt statlig råd for fattigdomsbekjempelse.
- Her kan regjering,  brukerorganisasjoner og store ideelle organisasjoner samarbeide om virkemidler, sa Hansen, og viste til god erfaring med lignende samarbeid på andre områder.
Han brukte mye tid til å presentere opplegget for NAV-reformen som nå er under etablering, og  som skal gjøre det enklere for den enkelte sosialhjelpsmottaker å oppnå rettigher i møte med velferdsordningene. I ordningen ligger også en kvalifiseringsstøtte som innebærer 133 000 pr. år pr person i tillegg til andre støtteordninger.

Stiplet arbeidslinje
Bjarne Håkon Hanssen holder fortsatt på at forutsetningen for slik støtte er deltakelse i en aktivitet som tar sikte på varig arbeid. Han understreket likevel både i debatt og hovedinnlegg at det kreves særlig tilrettelegging for folk som ikke kan arbeide.
Til Kirkens Bymisjon ga han uttrykk for at det var godt å få sagt dette rett til brukergruppene uten filtrering av media.
- Så din arbeidslinje er ”stiplet?”
- Ja. På dette området er jeg misforstått. Jeg mener sosialhjelp må være et middel til å komme over en kneik og komme videre, men jeg har stor forståelse for at mange aldri kan komme i arbeid.
- Endrer du noe av ditt fokus etter en slik høring?
- Det var ikke så mye nytt. Det viktigste for meg er å møte folk og erfaringer – og anledningen til å snakke direkte til dem det gjelder.  Fattigdomsbekjempelse er komplisert – og vi må innse at det tar langt tid og nå målene.

Fattigdom kan fjernes.
Etter paneldebatt med Stortingspolitikere avsluttet arrangørorganisasjonene med lederapeller.
- Fattigdom kan fjernes, sa generalsekretær Sturla Stålsett.
- Hvis det ikke kan skje i Norge, hvor skal det kunne skje da?

Han minnet om at der mennesker tror på hverandre og har tillit til hverandres plass og verdighet – der er alt mulig.
- Fattigdomsdebatten i Norge handler om menneskesyn og ikke bare praktiske løsninger. Men sørg for et inntektsgulv som alle kan leve av – og se hva som skjer, utfordret Stålsett.
- Det er mulig!