Meny

 

Bymisjonslederen i mediedebatt om fattigdom

Publisert dato:  09.10.2007

- Noe av det viktigste uansett fattigdomstiltak er at enkeltmennesker får anledning til å bygge opp sin egen selvrespekt, og at de får mulighet og tilbud som er preget av verdighet. Det krever et ”løft i bånn for alle” – og et bredt spekter av tiltak.
Dette var noe av generalsekretær Sturla J Stålsetts budskap da han deltok i TV-debatten Standpunkt på NRK1 tirsdag kveld.

Bakgrunnen for debatten var forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram fredag 5.10. Der la regjeringen igjen fram  en ”fattigdomspakke” sterkt preget av den såkalte arbeidslinja: Tiltak for å få flest mulig av sosialhjelpsmottakerne i arbeid.
Kirkens Bymisjon har rost regjeringens opplegg for arbeidsinkludering av fattige, men har kritisert regjeringen for å satse for ensidig på arbeidsmarkedstiltak.

Tirsdagen etter budsjettframlegget, møtte generalsekretær Sturla J. Stålsett blant andre arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen til debatt både i Dagsnytt 18 i NRK Radio – og TV-debatten Standpunkt.
Bymisjonslederen  minnet igjen om at det ikke finnes forskningsmessig belegg for å si at folk som lever av sosialstøtte blir mer passive og tiltaksløse enn andre. – En politikk som virkelig skal gjøre en ende på fattigdommen, slik regjeringen har som ambisjon i Soria Moria-erklæringen, må våge å bruke penger på tiltak som når alle som lever i fattigdom. Men vi ser dessverre at politikere i posisjon nøler med å gjøre betydelige endringer både med sosialhjelp og bostøtteordinger. Det gjelder både FrP i Oslo, og den rødgrønne regjeringen, sa Stålsett i TV-debatten