Meny

 

Brustad lanserte demensplan hos Kirkens Bymisjon

Publisert dato:  30.10.2007

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad la tirsdag frem departementets nye demensplan på Sofienbergsenteret i Kirkens Bymisjon. Statsråden tok seg også tid til en svingom med beboere. - Vi må ha mer musikk inn i sykehjemmene sa helseministeren.

Sylvia Brustad bød opp til dans under lanseringen av Demensplanen 2015 på Sofienbergsenteret tirsdag.

- Det er ikke tilfeldig at vi velger en av Bymisjonens steder som lansering for denne planen. Her vet vi at det foregår mye godt omsorgsarbeid, og vi er helt avhengige avsamarbeidet med frivillige organisasjoner for få til et godt tilbud til demente, sa helseministeren.

I lanseringen av planen, som skal gjelde fram mot 2015, understreket hun at demente er en forsømt gruppe i Norge, i den forstand at tilbudene ikke står i forhold til antall demente og kunnskapen om sykdommen. Demensplanen har fått tittelen "Den gode dagen" - med ambisjoner om å gjøre hverdagen god for både demente og pårørende.
- 66.000 er demente i Norge, 10.000 nye kommer til hvert år. Tar vi med pårørende, er 250.000 berørt av dette, sa Brustad.

Smått er godt
Hun kom med en rekke stikkord om både kommunale, politiske og økonomiske grep for å bedre forholdene for demente.
- Smått er godt i demensomsorgen, sa ministeren og la vekt på utvikling av små boenheter, åpne dører mot sansehager og andre stimuli, tverrfaglig samarbeid, fleksible og nære dagtilbud.

Ministeren kom også med ros til pårørendearbeidet som blant annet drives i Kirkens Bymisjon og lovte økt støtte til spredning av pårørendeskoler. Hun nevnte også kulturarbeidet som særlig verdifullt og sa at vi må ha mer musikk inn i sykehjemmene. Helse-statsråden avsluttet med sitere generalsekretær Sturla Stålsett:
- Omsorgen for demente handler om oss alle, om hva slags menneskesyn vi har og hva slag samfunn vi vil ha.

God respons.
Planen "Den gode dagen" fikk god mottakelse av fagfolk som var tilstede. Avdelingsdirektør Anne Marie Johansen sa at Kirkens Bymisjon er glad for planen, og for at den understreker retten til god omsorg for alle.  Hun roste også planen for å legge vekt på små boenheter og synet på pårørende. Også institusjonssjef Inger Marie Veening var fornøyd med planen:
- Kunnskapen om demens vil øke raskt i tida som kommer. Utfordringen blir å utnytte kompetanse og samarbeid. Denne planen understreker det viktige i helheten på grunnplanet, med fleksible dagsentre, tverrfaglig samarbeid og pårørende i viktige roller, sa institusjonssjefen.

Sylvia Brustad avsluttet sitt besøk i Sofienbergsenteret med svingom og allsang sammen med bebeoere på en av sykehjemmets avdelinger. Da satt smilet løst - både hos henne og beboerne...