Meny

 

Boligministeren ga løfter til Boligskolen

Publisert dato:  24.10.2007

Magnhild Meltveit Kleppa fulgte interessert med på hva ledere og medlemmer av Boligskolen fortalte.

Den nye "boligministeren" Magnhild Meltveit Kleppa høstet applaus fra deltakerne på Boligsskolen (SAFIR) da hun gjestet huset onsdag og sa at hun hadde som mål å sikre boliger til flere vanskeligstilte og sørge for at flere i egen bolig får bedre oppfølging.

Besøket skjedde etter et møte der kommunalminister Meltveit Kleppa og KS-leder Halvdan Skard hadde signert en samarbeidsavtale for bedre boligsosialt arbeid.


 
Safir (frivilligsentral)  og Boligskolen ble valgt som besøkssted og eksempel for god boligutvikling, fordi de vant Husbankens boligpris i fjor. På Boligskolen jobber folk som selv er berørt av bolignød med å sette seg inn i hvordan de kan bedre sin situasjon, og bli kjent med hvordan byråkrati og finansiering fungerer ved søknad om boligtildeling.
 
Også denne dagen var deltakerne godt forberedt. Melteveit Kleppa og Skard kom rett i en arbeidsøkt der deltakerne hadde møte og erfaringsutveksling om startlånsordninger og boligsøking. Flere av dem holdt korte forberedte innlegg med direkte appell til statsråden:
 
- Kan du sørge for at regelverket også gjelder for folk med tidsbegrenset uføretrygd?
- Jeg søkte om startlån selv om jeg fikk høre at det ikke var for folk med rusbakgrunn, og fikk lån likevel. Man må ikke gi seg!
- Hvorfor skal det være så vanskelig å bytte kommunal bolig når du først har fått en. Mange av oss trenger å bo nærmere der vi hører til. Og nærmere fosterhjemmet til barna våre.
- Kan det gjøres lettere å få et tildelt startlån med seg ut av Oslo? For mange med rusbakgrunn er det best å flytte fra byen.
- Hvorfor variere bostøtten så mye fra bydel til bydel og kommune til kommune?
 
Lyttet til erfaring

Statsråden takket for anledningen til å lytte til erfaringene, og sa at det alltid har vært et godt råd å "lytte til erfarne fjellfolk". Hun uttrykte optimisme i forhold til avtalen som nettopp er undertegnet med Kommunenes sentralforbund om økt innsats for flere boliger og bedre oppfølging. Hun la også vekt på samarbeidet med frivillige organisasjoner.
KS-leder Skard la også stor vekt på oppfølgingsarbeidet og sa at her må mye kompetanse kobles sammen for å nå nye mål.

Tak over hodet  er ikke alt
Boligutvikler i Kirkens Bymisjon Oslo, Marit Nybø takke for det korte besøket med  å legge vekt på boligtilgang som forebyggende arbeid. - Vi har høye forventninger til statsråden og en politikk som ikke bare får folk i hus, men som gjør det mulig å skape seg et hjem. Slik hindrer vi at folk blir vanskeligstilte, sa Nybø og kom med flere konkrete politiske forslag for å lette boligtilgangen, og bedre oppfølgingen.
- En bolig kan bety alt så lenge du drømmer om den, men betyr mindre hvis den er det eneste du har når du har flyttet inn, minnet Nybø om.