Meny

 

Arbeiderpartiet besøkte minoritetskvinnene

Publisert dato:  12.12.2007

Tirsdag var hele Arbeiderpartiets programkomité på besøk hos Primærmedisinsk Verksted i Kirkens Bymisjon. Flere kjente politiske profiler fikk et tankevekkende møte med hverdagen for det flerkulturelle Oslo, og startet umiddelbart drøftinger om mulige tiltak.

Anniken Huitfeldt (til høyre) får råd og forslag til nye tiltak fra Khadouj Adhdhar, konsulent ved Primærmedisinsk verksted (til venstre).


Martin Kolberg, Anniken Huitfeldt, Raymond Johansen og Jan Bøler var i den store gjestegruppa fra Arbeiderpartiet. De fikk en oversikt fra daglig leder Ella Ghosh, om de vanligste utfordringene som særlig kvinnene i innvandrermiljøene opplever av isolasjon og utfordringer. Hun fortalte også om PMVs tilbud til enkeltbrukere, grupper - og prosjektarbeid.

Depresjon og sosial isolasjon
Deretter fortalte brukere og ”naturlige hjelpere” fra senteret om egne og andres liv og avdekket behov for politikerne. Depresjon, økonomiske vansker og sosial isolasjon er hovedutfordringene for mange innvandrerkvinner.
 
Representanter fra pakistanske, somaliske og arabisktalende grupper kom med detaljene og fortalte om arbeidet ved senteret, som drives med midler fra både kommune, stat og Kirkens Bymisjon. Stikkord for prosjektene er tvangsekteskap, arbeid mot omskjæring, alenemødre/skilsmissetematikk, generasjonskonflikter, ungdomskriminalitet, psykiske lidelser, nettverksbygging, barnevern.

Hva kan vi gjøre?
- Hva kan arbeiderpartiet og andre politikere gjøre? spurte partisekretær Martin Kolberg.

Svarene kom i en intens ”ansikt-til-ansikt”-dialog der de aktive kvinnene satte seg til politikernes bord i direkte samtale:
- La kvinner i lignende situsjon bo nær hverandre. Skap sosiale møteplasser lokalt. Flere oppsøkende helsetjenester, helsepersonell med minoritetsbakgrunn, familieveiledning som når fram, støtt likemannsarbeid for minoritetskvinner, var noen av tiltaksforslagene Primærmedisinsk verksted kom med.

Nyttige råd
- Veldig bra. Nyttig. Dette kan vi jobbe videre med, sa arbeiderpartifolket, som også fikk med seg en hilsen om ”transkultur” fra generalsekretær Sturla J. Stålsett og oppmuntring fra avdelingsdirektør Johannes Heggland om fortsatt kontakt mellom det politiske miljøet og bymisjonsarbeidet.