Meny

 

Afghanske asylsøkere går fra Trondheim til Oslo

Publisert dato:  20.05.2007

Mange av de afghanske asylsøkerne som sultestreiket utenfor Oslo domkirke sommeren 2006 startet lørdag 19. mai på en protestmarsj fra Trondheim til Oslo. Kirkens Bymisjon og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke støtter marsjen.

Sturla Stålsett (i midten) og Olav Fykse Tveit sammen med talsmann for afghanerne, Zahir Athari, i forbindelse med sultestreiken i Oslo i fjor.
                                               Arkivfoto: Atle Briseid

- Vi synes dette er et viktig og verdig uttrykk for en bekymring og uro som afghanske asylsøkere i Norge opplever. Vi vet jo hvor vanskelig situasjonen der er, det vises jo gjennom at vi sender soldater dit og de meldingene vi får derfra. Vi vet at denne gruppa med asylsøkere har opplevd situasjonen i Norge og usikkerheten rundt en retur som en stor påkjenning, sa Stålsett til NRK Trøndelag i forbindelse med at marsjen startet i Trondheim lørdag.

Marsjen er initiert av Afghan Refugee Comitee, og avsluttes foran Stortinget 16. juni. Afghanerne vil følge ruta til den gamle pilegrimsleia sørover, og Kirkens Bymisjon Oslo har bidratt med soveposer til de vandrende. Onsdag 16. mai sendte Mellomkirkelig råd for Den norske kirke og Kirkens Bymisjon ut følgende støtteerklæring og oppfordring til bispedømmene som ligger tilknyttet ruta:

"Kirkens Bymisjon og Mellomkirkelig råd

for Den norske kirke engasjerte seg for de sultestreikende afghanerne sommeren 2006. Vi tok da ikke stilling til hvorvidt hver enkelt av disse burde innvilges asyl eller ikke, fordi dette lå utenfor vårt kompetanse- og ansvarsområde. Men vi mente at eventuelle returer ikke burde gjennomføres før situasjonen i Afghanistan tilsa at det var trygt.

Politiets utlendingsenhet har siden i fjor sommer tvangsreturnert i overkant av 130 afghanere som har fått endelig avslag på asylsøknadene sine. 55 av disse er returnert nå i år, og den vedvarende tvangsreturneringen er bakgrunnen for afghanernes protestmarsj.

Som i fjor sommer tar vi heller ikke nå stilling til hvorvidt enkeltpersoner bør innvilges asyl eller ikke. Men fordi situasjonen i Afghanistan ikke er bedret og fordi vi mener det hersker stor uenighet i spørsmålet om hvilke steder som kan defineres som trygge eller ikke, er vår vurdering fremdeles at norske myndigheter må vise varsomhet og ikke gjennomføre eventuelle returneringer før situasjonen i Afghanistan har blitt tryggere.

Vi ser denne situasjonen som et diakonalt ansvar, og oppfordrer mennesker og menigheter i Den norske kirke til solidaritet og diakonal støtte for afghanerne på deres vandring fra Trondheim til Oslo.

Med vennlig hilsen

Olav Fykse Tveit Sturla Stålsett

Generalsekretær
Mellomkirkelig råd for Den norske kirke

Generalsekretær
Kirkens Bymisjon