Meny

 

300.000 til å etablere Gatejuristen i Tromsø

Publisert dato:  16.08.2007

Formannskapet i Tromsø bestemte tirsdag 14. august å bevilge 300.000 kroner til et forprosjekt som tar sikte på å etablere et rettshjelpstiltak for rusavhengige i Tromsø.

I Oslo har Gatejuristen tilbudt fri rettshjelp til rusavhengige siden 2004. Tirsdag ga formannskapet i Tromsø klarsignal til å starte forberedelsene mot å etablere tilsvarende virksomhet i ishavsbyen. Arbeidet med å finne en prosjektleder begynner umiddelbart.
- Vi er kjempeglade for dette, og det betyr at vi kommer i gang med forprosjektet til Gatejuristen i Tromsø, sier daglig leder i Gatejuristen Oslo, Cathrine Moksness, til Radio Tromsø.

Skal Gatejuristen i Tromsø bli et permanent tilbud, må det dugnadsinnsats til, varsler Moksness.
- Jeg vil oppfordre advokater, jurister, næringsliv og privatpersoner om å hjelpe oss. Skal dette bli permanent, er vi avhengig av frivillig innsats, sier hun.

Ifølge Radio Tromsø tror vararordfører Pia Svensgaard at prosjektet får det som trengs til drift også i 2008, ettersom justisminister Knut Storberget har signalisert at han vil ha et lavterskeltilbud i Tromsø.