Meny

 

Til kamp for mindreårige asylsøkere

Publisert dato:  08.11.2006

Norske myndigheter svikter barna som lever i norske asylmottak. Det mener Redd Barna, Kirkens Bymisjon og 11 andre frivillige organisasjoner som står bak en rapport om Norges behandling av enslige mindreårige asylsøkere.

Rapporten ble presentert for Stortinget tirsdag 7. november. Der foreslår organisasjonene å la barnevernet overta omsorgen for de 2-300 barna dette gjelder årlig. I tillegg vil gruppen bruke lov om barnevernstjenester for å sikre at asylbarn får lik behandling som andre utsatte barn i Norge. Utvalget ønsker også å bruke 300 millioner kroner ekstra for blant annet å oppgradere asylmottak, tilsette flere ansatte per barn og flere med barnefaglig kompetanse og bedre tilsynet etter fylte 18 år.

Sterke faggrupper er enige om at overføring av omsorgsansvaret til barnevernet er den beste løsningen for å sikre bedre ivaretakelse av barna. Regjeringen sto også samlet om denne beslutningen i Soria Moria-erklæringen: ”Regjeringen vil: forbedre vilkårene for enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge og overføre omsorgsansvaret for disse til barnevernet”.

Organisasjonene som står bak rapporten er likevel svært bekymret for de signaler som nå gis i forhold til å gjennomføre overføringen av omsorgsansvaret. I Statsbudsjettet 2006-2007 står det skrevet: ”…Barne- og likestillingsdepartementet vil i 2007 i samarbeid med Arbeids- og inkluderingsdepartementet vurdere dagens tilbud til enslige mindreårige
asylsøkere, samt gjennomgå hvordan tilbudet bør utformes i framtiden. Herunder vil Barne og likestillingsdepartementet vurdere hvilke barnevernstiltak som kan være aktuelle” (St.prp. Nr. 1 Arbeids- og inkluderingsdepartementet s. 318).

- Regjeringen ønsker å sette i gang en utredning, til tross for at dette spørsmålet har vært utredet flere ganger tidligere. Det er heller ikke satt av midler til dette arbeidet i statsbudsjettet, og det er uvisst når arbeidsgruppen som er nedsatt til å utrede dette kommer i gang med arbeidet. Vi mener en ny utredning er unødvendig. Disse barna trenger endring nå, skriver organisasjonene i rapporten.

Hele rapporten kan du lese her.

Se også artikkel i aftenposten.