Meny

 

Sturla Stålsett blir ny generalsekretær for Kirkens Bymisjon

Publisert dato:  17.01.2006

Prest og dr. theol Sturla J. Stålsett er ansatt som ny generalsekretær i Kirkens Bymisjon

Sturla  J. Stålsett (41) er ansatt som ny generalsekretær for Kirkens Bymisjon. Stålsett er ordinert prest og dr. theol med ”frigjøringsteologi”  som sitt særlige kompetanseområde. Han har i en årrekke arbeidet som fagteolog og forsker, og har nylig avsluttet et forskningsprosjekt om religion og globalisering ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han overtar generalsekretærstillingen etter Helen Bjørnøy som ble utnevnt til miljøvernminister i høst.

- Kirkens Bymisjon er en organisasjon med et livsviktig oppdrag , for folk som sliter, for byen og for kirka.  Jeg har alltid vært opptatt av møtestedet mellom kristen tro og radikalt samfunnsengasjement. Jeg har møtt mange former for rettferdighetsarbeid på nært hold, og skrevet, undervist og forsket om det. Nå håper jeg denne erfaringen kan komme til nytte i Bymisjonen. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven, sier Sturla Stålsett ved tilsettingen.

Sturla Johan Stålsett er oppvokst i Oslo. Han tok teologisk embetseksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet i 1989, statsvitenskap grunnfag ved Universitetet i Oslo i 1987, og den teologiske doktorgrad innenfor emnet systematisk teologi ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo i februar 1998. Han har også bakgrunn fra Kirkens Nødhjelp, bla som regionsansvarlig ved Latin-Amerika-avdelingen. Det er særlig den latinamerikanske frigjøringsteologien som har stått i fokus for Stålsetts teologiske arbeid, og han har hatt flere forskningsopphold i Brasil, Costa Rica og El Salvador.
På den hjemlige kirkelige arena har han bla  vært leder for Komiteen for Internasjonale Spørsmål i Mellomkirkelig Råd (KISP).

Den nye generalsekretæren er gift og har to barn. Han har forøvrig en fortid som rockemusiker, og har deltatt ved flere plateutgivelser. Han skriver også salmer.

Styreleder i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Berit Wenaas kommenterer valget av ny generalsekretær slik:

- Sturla Stålsett utmerker seg med både faglig og kirkelig tyngde. I tida som kommer er det viktig for Kirkens Bymisjon å ha en sterk ideologisk leder som kan videreutvikle verdier og tilføre organisasjonen solid kompetanse i skjæringspunktet mellom kirke og samfunn. Hans arbeid innenfor frigjøringsteologi harmonerer også svært godt med det Bymisjonen står for. Dessuten er det viktig at han også har kontakt inn i andre miljøer enn de rent kirkelige, sier styrelederen.

Sturla Stålsett tiltrer sin nye stilling som generalsekretær over påske.