Meny

 

Skuffende fattigdomssatsing

Publisert dato:  06.10.2006

Kirkens Bymisjon mener regjeringen med sitt forslag til statsbudsjett skuffer i kampen mot fattigdom. Fredag ble denne pressemeldingen sendt ut fra Kirkens Bymisjons hovedkontor i Oslo:

Regjeringen skuffer i fattigdomskampen 

Regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett fredag 6. oktober.

- Budsjettforslaget monner overhodet ikke i forhold til de fattigste i Norge nå.
Omregnet i kroner for en sosialhjelpsmottaker kan dette dreie seg om et økt tilskudd på 250 kroner i måneden. Hvor er det blitt av kampen for de fattigste som hovedsak for denne regjeringen? 

Dette er reaksjonen fra generalsekretær Sturla J Stålsett i Kirkens Bymisjon etter at forslaget til statsbudsjett for 2007 ble lagt fram fredag.

-En fattigdoms-satsing på 5% økning i stønad til livsopphold for de som har det vanskeligst, er ingen satsing. Vi er skuffet og overrasket over at den rødgrønne regjeringen ikke har strukket seg lenger i forhold til egne løfter om fattigdomsbekjempelse, sier bymisjonslederen.

Kirkens Bymisjon har i sin høring til regjeringens fattigdomssatsing, og i samarbeid med andre organisasjoner, pekt på behovet for at enkeltpersoner blir sikret et minstenivå for livsopphold. Dette bør gjelde alle i Norge. Budsjettforslaget som nå er lagt fram svarer ikke på denne utfordringen.

Statsbudsjettets minimale forslag om økning av sosialsatser står ikke i forhold til regjeringens ambisjoner om "å avskaffe fattigdommen i Norge". Det er også en svakhet ved forslaget at dette beløpet er et anbefalt tall for kommunenes fastsettelse av sosialhjelp.

Kirkens Bymisjon mener det er positivt at regjeringen legger vekt på flere tiltak for god organisering av arbeidstiltak som middel mot fattigdom. Vi hadde likevel ventet at formatet på denne satsingen skulle vært betydelig større. Det planlagte "kvalifiseringsprogrammet for utsatte grupper", er nå lagt opp til å være en begrenset forsøksordning med oppstart i løpet av 2007.