Meny

 

Samråd mellom Arbeiderpartiledelsen og Kirkens Bymisjon

Publisert dato:  14.12.2006

Partisekretær Martin Kolberg (til venstre) hadde med seg fire kvinnelige rådgivere til samrådet med Kirkens Bymisjon Oslo. Avdelingsdirektør Johannes Heggland (i rød t-skjorte) og generalsekretær Sturla J. Stålsett var blant dem han møtte.


Vi er ikke motstander av frivillige organisasjoner, men vi ønsker ikke at omsorgsfeltet skal bli industri. Vi vil dempe privatiseringstrykket. Fortell oss mer om Kirkens Bymisjon!
Dette var noen av utfordringene da Arbeiderpartiets partisekretær Martin Kolberg gjestet Kirkens Bymisjon og Paulus sykehjem til samråd onsdag.

”Samråd” er en dialogform som arbeiderpartiledelsen bruker for å komme i kontakt med forskjellige deler av samfunnet. Denne gangen hadde de invitert seg selv til møte med Kirkens Bymisjon. Temaet var ”Hvordan bygge og møte det nye samfunnet”. Fokus var særlig på eldreomsorg, flerkulturelle utfordringer og grupper som lett faller utenfor alle støtteordninger.

Martin Kolberg møtte med flere rådgivere fra forskjellige fagfelt og ble tatt imot i Paulus sitt ”erindringsrom”. Fra Bymisjonens side stilte generalsekretær Sturla Stålsett, adv.dir Johannes Heggland, rådgiver Gudmund Fosse, institusjonssjef Bente Føyen og informasjonssjef Per Frogner.
- Politikere blir lett isolert, vi trenger mer og tettere kontakt med det sivile samfunn. Vi vil høre, føle og bli orientert om erfaringer og arbeid i blant annet det frivillige organisasjonslivet , sa Kolberg i innledningen til samrådet.

Han tegnet i tydelige ordelag ”det nye samfunnet” med et eksplosivt privat forbruk, og en mentalitet som ser ut til å svekke gamle fellesskapsverdier i vårt samfunn.

Privat - og offentlig
Gruppa fra arbeiderpartiet spurte nysgjerrig om erfaringene med å være ideell organisasjon i samarbeid og balanse med det offentlige, om utviklingen på eldresektoren, om hva som kan gjøres for folk som faller utenfor sosiale støtteordinger og inviterte til samtale om samfunnsutviklingen.

Fra bymisjonens side bidro Bente Føyen og Gudmund Fosse med et oppdatert bilde av sykehjemshverdagen med bla. kultur- og frivilligsatsing, og utfordringene med høy dødelighet blant beboerer og knapp bemanning ved institusjoner, samtidig med at man søker å møte ”hele mennesket” også i høy alder.

Felles verdier
Sturla Stålsett presentert bla Bymisjonens nye strategiplaner som nettopp fokuserer på kulturutveksling og flerkulturelt fellsskap på mange plan. Johannes Heggland utfordret partisekretæren med nyanser i forhold til ”arbeidslinja” i møte med fattigdomsutviklingen.

Det var god kontakt i samtalen på Paulus, og en tydelig motivasjon til fortsatt dialog om felles verdier og mål. Sturla Stålsett avsluttet med å minne om at politikken ser ut til å trenge en ”re-ideologisering og at Bymisjonen gjerne minner politkere om ansvar og muligheter.