Meny

 

Regjeringen må følge opp signalene til afghanske flyktninger

Publisert dato:  23.06.2006

Kirkenss Bymisjon og Mellomkirkelig råd ber regjeringen om å følge opp sine signaler ved avslutningen av afghanernes sultestreik. Slik situasjonen utvikler seg, kan regjeringen bidra til å skape en ny kritisk situasjon, sier de to. En uttalelse ble fredag sendt inkluderingsministeren med ønske om et snarlig møte om saken:

Kirkens Bymisjon og Mellomkirkelig råd har engasjert seg for en troverdig dialog mellom myndighetene og de sultestreikende afghanerne, og generelt for en mer rettferdig og human asylpolitikk. Vi er derfor nå bekymret for at Regjeringen ikke viser tydelig at den følger opp de viktige politiske signal som ble gitt av statsrådene Halvorsen og Hanssen 19.06. og utdypet i brev av 21.06. De sultestreikende og offentligheten ble da presentert for følgende presiseringer i forhold til legitime krav fra de afghanske asylsøkerne:

1. Ingen tilbakesending til Afghanistan skal skje "uten at dette er i samsvar med UNHCR". Regjeringen viser til FN`s anbefalinger, at det er bare aktuelt for dem som har tilstrekkelig tilknytning til Kabul.

2. Med bistand av NOAS kan de som har fått avslag få full gjennomgang av sine saker, for å se om det er nye momenter som tilsier omgjøring av vedtaket eller en utsettelse av utsendelse. Statsrådene viser til at regjeringen vil legge mer vekt på FN`s anbefalinger enn før.

På denne bakgrunn vil vi be statsråd Hanssen gjøre rede for hvorfor de to afghanere som skal returneres i dag, ikke har fått anledning til en slik ny gjennomgang med tanke på deres tilknytning til Kabul, jfr. NOAS uttalelse i dag. Vi ber statsråd Hanssen stoppe utsending av disse inntil det er godtgjort at de er innenfor kriteriene for sikker tilbakesending og at Regjeringens løfte om gjennomgang av sakene er oppfylt.

Vi er bekymret for at Regjeringen kan bidra til å skape en kritisk situasjon dersom viktige politiske signal for å gi de sultestreikende afghanere et grunnlag for å avslutte streiken, ikke følges opp av Regjeringen nå.

Regjeringen må behandle spørsmål om tvangsmessig tilbakesending i lys av den forverrede og meget usikre situasjon om i Afghanistan. Det er bedre at en nå holder noen tilbake litt lenger for å være sikker på at sikkerheten er ivaretatt, enn å presse gjennom utsendning til Afghanistan nå.

23.juni 2006

Olav Fykse Tveit
Generalsekretær Mellomkirkelig råd for Den norske kirke

Sturla J. Stålsett
Generalsekretær Kirkens Bymisjon