Meny

 

Opprop for nestekjærlig asylpolitikk

Publisert dato:  19.10.2006

Filmprodusenten Margreth Olin har tatt initiativ til et opprop for en mer menneskelig asylpolitikk i Norge. Generalsekretær Sturla Stålsett er blant de mange profilerte personene fra kultur, politikk- og organisasjonsliv som har undertegnet oppropet. Aksjonen har fått navnet nestekjærlighet.no og ble presentert tirsdag 17.10. med nettstedet www.nestekjaerlighet.no

Oppropet viser blant annet  til regjeringens Soria-Moria-erklæring , FN – og Menneskerettighetene. Underskriverne ber om at regjeringens erklæring omsettes i praktisk politikk.

Margreth Olin skriver:
Som borgere i et av verdens rikeste land ser vi det som en selvfølge at vi skal hjelpe våre søstre og brødre som flykter fra krig, forfølgelse og nød. Vi ønsker en asyl- og flyktningpolitikk, hvor medmenneskelighet og solidaritet er nedfelt i lov og forskrift og vises i praktisk politikk.Vi etterlyser et visjonært menneske – og samfunnssyn i vår rike del av verden. Vi må kjempe for å virkeliggjøre menneskerettighetene. Retten til et verdig liv og retten til en fremtid. For hvert enkelt menneske.

Verden trenger at vi beskytter det menneskelige i oss. Den som kan, skal hjelpe.

De fem hovedpunktene  i oppropet:

1. FNs anbefalinger skal alltid følges i norsk asylpolitikk. Ingen må tvangsreturneres til hjemlandet i strid med FNs anbefalinger. LES MER

2. Ingen barn skal bo i mottak i mer enn 2 år.
Alle barn har krav på en trygg oppvekst under stabile og forutsigbare forhold. Ingen skal bli fratatt sin barndom.

3. Hvert barn som kommer til Norge uten foresatte må få beskyttelse, nær omsorg og oppfølging. Barnevernet må overta omsorgsansvaret for enslige mindreårige NÅ.

4. Asylsøkere fra enkelte konfliktområder og totalitære regimer kan av ulike grunner ikke returneres til hjemlandet etter avslag. Dersom de fortsatt ikke kan returneres fire år etter at de kom til Norge, bør de gis trygghet og stabilitet og innvilges opphold.

5. Land som har vært herjet av langvarig krig eller konflikt mangler i en del tilfeller grunnleggende forutsetninger for å ta seg av spesielt sårbare grupper. Personer med alvorlige fysiske eller psykiske skader etter krig eller overgrep og handikappede med særlige behov må aldri returneres dersom dette medfører en risiko for liv eller for lidelser som kunne vært unngått i Norge.

Klikk her for å se hele oppropet og underskrive!