Meny

 

Nye generalsekretærer signerte avtale mellom Kirkens Bymisjon og Norges Røde Kors

Publisert dato:  31.08.2006

To glade generalsekretærer undertegner treårig avtale. Foto: Roy Konterud

Nå er  intensjonsavtalen mellom Kirkens Bymisjon og Norges Røde Kors signert av de nye generalsekretærene Trygve G. Nordby (Norges Røde Kors) og Sturla J. Stålsett ( Kirkens Bymisjon)

Det skjedde 29.august i aktivitetshuset Gartnerløkka som nettopp er et dynamisk eksempel på hvordan de to organisasjonene kan samarbeide både om eiendommer, sosiale tilbud, frivillige og andre deltakere. Huset på Tøyen i Oslo feiret samme dag ett-årsjubileum for samarbeidet der en rekke virksomheter fra begge organisasjoner deler lokaler, utfyller hverandre og samarbeider.

Nye nettverk
Avtaleteksten mellom de to organisasjonene viser til et nesten sammenfallende verdigrunnlag,  og sier bla. at de organiasjonene utfyller hverandre på en måte som kan komme utvalgte målgrupper til gode. – Samarbeidet skal bidra til at brukerne av partenes aktiviteter får økt sosial kompetanse og blir bedre i stand til å bygge nye sosiale nettverk. Avtalen skal danne grunnlag for konkrete aktiviteter og samarbeid over hele Norge. I sin hilsen ved signeringen understreket generalsekretær Sturla Stålsett nettopp nettverksbygging som et viktig verktøy i tidens sosiale arbeid. – Vi når lenger når vi søker allianser med likesinnede. I vårt nye strategidokument står nettopp nettverksbygging, forebygging og frivillighet sentralt, sa bymisjonsgeneralen.