Meny

 

Ny leder i Kirkens Bymisjon i Bodø

Publisert dato:  08.08.2006

Anne Line Diesen (43) er ansatt som ny daglig leder for Kirkens Bymisjon i Bodø. Hun tiltrer stillingen 1. oktober.

Diesen har erfaring fra psykiatri og rusomsorg.

Diesen kommer opprinnelig fra Oslo og er utdannet pedagog fra Høgskolen i Bodø. Etter endt utdanning har hun jobbet med ulike prosjekter innenfor sosialt arbeid, blant annet i Utekontakten, Kirkens Bymisjon og på Nordlandssykehuset.

Erfaring fra rusfeltet
I de siste årene har Diesen jobbet med brukermedvirkning innenfor psykiatri- og rusfeltet, og har lyktes å skape gode treffpunkter mellom hjelpeapparatet og brukergruppen.

Fordi hun fortsatt har ansvar for å lande dette arbeidet, vil hun gå inn i en deltidsstilling de første månedene. I denne perioden vil bymisjonspresten ta ansvar for de øvrige lederoppgavene. Diesen overtar stillingen etter Geir Broen, som sluttet tidligere i år.

Ny leder for Jobb1

Erling er født og oppvokst i Bodø og har sin yrkesbakgrunn fra gårds- og gartneridrift.

Bymisjonen i Bodøs nyeste prosjekt, lavterskel arbeidstilbudet Jobb1, har også fått ny leder. Erling Magnus Nilsen begynte i stillingen 24. juli, og selve prosjektet vil være i gang i løpet av august.