Meny

 

Kjærkommen julegave til Batteriet

Publisert dato:  21.12.2006

Bjarne Håkon Hanssen doblet driftsstøtten til Batteriet, fra 1,5 millioner i år til tre millioner neste år. Ellen Bachmann og daglig leder Kai-Rune Myhrer fra Batteriet ble både overrasket og takknemlig for støtten.


Inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen tjuvstartet julefeiringa da han onsdag overrakte en gave på tre millioner kroner til videre drift av Batteriet – senter for selvhjelp i Oslo. Det betyr en dobling av støtten i forhold til tidligere.

Batteriet er et ressurssenter i Oslo som brukes av omkring 40 forskjellige organisasjoner som jobber mot fattigdom og sosial ekskludering. Da Bjarne Håkon Hanssen besøkte senteret onsdag 20. desember, snakket han positivt om måten servicesenteret drives på og understreket dette ved å dra frem en sjekk på tre millioner kroner til driften for 2007.
- Denne julegaven er med på å utvide mulighetene for Batteriet til å tenke mer nasjonalt. Den åpner også opp muligheten for å nå frem til flere grupper i samfunnet som trenger å bli hørt, sier daglig leder Kai-Rune Myhrer.

- Det å bli sett av den politiske ledelsen i departementet er også en indikator på at Batteriet, selv med få midler, har klart å skape en arena hvor brukergrupper har fått utviklet seg i en slagkraftig retning, fortsetter Myhrer.

- Ikke fiender
Selv om Bjarne Håkon Hanssens politikk ikke alltid er i overensstemmelse med meningene på Batteriet, var det likevel en fornøyd statsråd som kunne gi bort penger til sine kritikere.
- Jeg føler det ikke som om alle her er fiender eller motstandere av meg. Dessuten har vi stadig behov for mer brukermedvirkning i forvaltningen. Men hvis økt pengestøtte gir mer ris til meg, kan det tjene saken, sier Hanssen til Dagbladet.

- En kraftfull stemme
Etter tre års drift ble servicesenteret evaluert av Høgskolen i Oslo. I rapporten fikk de svært god tilbakemelding, noe som ga grunnlaget for videre drift og nå også økt offentlig støtte. Kai-Rune Myhrer mener senteret spiller en viktig rolle i dagens samfunn.
- Det er uhyre viktig i et individualistisk velstandssamfunn som Norge at det blant marginaliserte og ekskluderte miljøer utvikles organisasjoner som både fremmer felleskap og kan være en kraftfull stemme som høres inn i den politiske ledelsen. Her kan Batteriet komme til å spille en vesentlig rolle for å legge til rette for en slik organisering, sier han.