Meny

 

Kirkens Bymisjon trekkes frem i omsorgsmeldingen

Publisert dato:  22.09.2006

Regjeringens stortingsmelding "Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer", som ble offentliggjort fredag 22. september, viser direkte til Kirkens Bymisjon i Oslos kulturarbeid blant eldre og vektlegger temaer som Bymisjonen har vært forkjemper for i lang tid.

- Vi har vært banebrytende på området i lang tid. Omsorgsmeldingen viser at flere har sett at dette er den riktige veien å gå, sier rådgiver i Kirkens Bymisjon i Oslo, Gudmund Fosse.

”Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo har sammen med lege og musikkterapeut Audun Myskja gjennomført prosjektet Musikk i siste livsfase ved sykehjemmene i Kirkens Bymisjon. Målet har vært å utvikle metoder for terapeutisk bruk av sang og musikk i eldreomsorgen. Målgruppen er hovedsakelig eldre med behov for heldøgnsomsorg og pleie. En undersøkelse av beboernes velvære med musikk, viser at musikk ved sykehjemmene demper uro og angst og har effekt på depresjoner”, står det å lese i omsorgsmeldingen.

- En anerkjennelse
Rådgiver i Avdeling aldring og kultur, Gudmund Fosse, er både stolt og glad over at Bymisjonens arbeid er nevnt i omsorgsmeldingen.
- Det er en anerkjennelse av det vi har gjort. Vi har vært banebrytende på området i lang tid. Omsorgsmeldingen viser at flere har sett at dette er den riktige veien å gå, sier han.

Videre står det å lese i Omsorgsmeldingen: ”Statens seniorråd foreslår som del av en ny seniorpolitikk, å ansette kulturarbeidere på alle sykehjem. Rådet peker på at kultur- og helsesatsingen de siste årene viser at aktiv bruk av kultur fremmer identitet, livskvalitet og helse.”
- Om ikke Kirkens Bymisjon nevnes direkte her, viser dette at vårt utviklingsarbeid på kulturfronten er blitt lagt merke til, sier Fosse.

Skal holde innlegg
I etterkant av stortingsmeldingen legger Regjeringen opp til konferanser over hele landet. I den forbindelse er Kirkens Bymisjon Oslo utfordret til å si noe om satsingen på kultur på konferansen i hovedstaden tirsdag 26. september. I tillegg til dette får Kirkens Bymisjon Oslo mulighet til å lage en stand der arbeidet på feltet presenteres.