Meny

 

Glede og ansvar ved avslutningen av sultestreiken

Publisert dato:  20.06.2006

- Det er stor lettelse og glede over at sultestreiken blant de afghanske flyktningene nå er over. Den nye fasen inneholder også et ansvar både for myndighetene, og for alle som har bidratt til å løse den fastlåste situasjonen, sier generalsekretær Sturla J. Stålsett i Kirkens Bymisjon. Han deltok selv i tilrettelegging og møter som til slutt førte til en løsning.

Også i Kirkens Bymisjon var det stor glede tirsdag kveld da Zahir Athary, talsmann for de streikende, kunngjorde at streiken var avsluttet. Etter den dramatiske vendingen i situasjonen med politiaksjonen fredag morgen, sendte Kirkens Bymisjon og Mellomkirkelig råd ut en uttalelse som anbefalte videre dialog og fleksibilitet for å hindre at liv og helse gikk tapt i den langvarige sultestreiken.  Bymisjonens generalsekretær har selv deltatt i viktige møter de siste dagene for å bidra til kommunikasjon og forståelse mellom de streikende og norske myndigheter.

Viktig oppfølging
- Når den tragiske situasjonen nå er løst, gleder vi oss over den nye fasen saken er kommet over i, sier Sturla J. Stålsett. Han minner likevel om at det nå hviler et ansvar både på myndighetene og på oss som samfunn for å vise at det som er formidlet til flyktningene  blir fulgt opp: At FNs sikkerhetskriterier for tilbakesending blir fulgt, at retten til juridisk veiledning før evt søknad om ny saksbehandling blir praktisert, at  ingen uten reell tilknytning til Kabul blir sendt ut av landet nå.
I en uttalelse fra flyktningene tirsdag kveld heter det at de ønsker en høring i løpet av 90 dager som skal følge opp det myndighetene faktisk gjør i denne utviklingen. - Kirkens Bymisjon bidrar gjerne til et slikt arrangement, sier Stålsett. Tirsdag kveld var han likevel mest opptatt av å rose de streikendes ledere for det politiske skjønn som ble vist, og som førte til en avslutning av sultestreiken før liv gikk tapt.