Meny

 

- Nye initiativ nødvendig for å berge liv og helse

Publisert dato:  16.06.2006

Kirkens Bymisjon og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke ser med stor bekymring på utviklingen i saken for de sultestreikende afghanerne. Slik saken har utviklet seg, er den akutte utfordringen først og fremst et spørsmål om å redde de sultestreikendes liv og helse og å komme ut av en fastlåst situasjon. Derfor ber vi om at myndighetene tar nye initiativ for at dialogen med de sultestreikende gjenopptas.

Når mennesker tyr til et så drastisk virkemiddel som sultestreik, er det et tegn på desperasjon. Regjeringen bærer et medansvar for den situasjonen som har oppstått på grunn av den restriktive linjen som ble fulgt i første fase. Det er bra at myndighetene i møte med denne situasjonen har vist ansvar ved å forplikte seg til å følge FNs anbefalinger. Myndighetene har fremdeles et moralsk ansvar for å verne liv og helse for alle som oppholder seg i Norge. Vi ber derfor innstendig myndighetene om fortsatt å vurdere hva som for øvrig kan gjøres for å bidra til en avslutning av sultestreiken.

Det påligger nå alle aktører – myndigheter, sultestreikende og deres støttespillere – et stort ansvar for å hindre at liv og helse kommer i fare. Sultestreiken bør snarest mulig avsluttes. Ingen aktører må opptre slik at situasjonen låses fast. Hver enkelt sultestreikende må få all tilgjengelig informasjon om sine muligheter og full frihet til å treffe et selvstendig valg om aksjonen skal fortsette.

Kirken har ved ulike anledninger uttalt seg tydelig om behovet for en mer human asylpolitikk. Vi har på generelt grunnlag tatt til orde for at sterke menneskelige hensyn må tillegges større vekt i behandlingen av asylsøknader samt at FNs veiledning må gis avgjørende vekt i vurderingen av hvem som trenger beskyttelse. Sultestreik kan imidlertid ikke være et virkemiddel for å oppnå opphold i Norge. I den kritiske situasjonen som nå er oppstått, må allikevel alle muligheter prøves for å berge liv og helse.

Sturla J. Stålsett
generalsekretær,
Kirkens Bymisjon 

Olav Fykse Tveit
generalsekretær,
Mellomkirkelig råd