Meny

 

- En kirke for alle som vil

Publisert dato:  07.12.2006

Kirkens Bymisjon tar ikke et samlet standpunkt til spørsmålet om kirke og stat bør skille lag. - Kirkens åpenhet og mulighet for å være til for alle, er viktigere enn den formelle bindingen til staten, er hovedbudskapet i høringsuttalelsen som ble oversendt Kirkedepartementet 1. desember.

I innledningen til Kirkens Bymisjons høringssvar ”En kirke for alle som vil” fokuseres det på hovedanliggendet: ”At kirkeordningen må være underordnet kirkens vesen og hensikt: Å være båret av og bære videre evangeliet om fattiges frigjøring.”

”Vi ser at vårt prinsipielle kirkesyn og våre anliggender kan ivaretas både gjennom fortsatte reformer innen rammen av dagens kirke, og gjennom en mer omfattende prinsipiell endring av forholdet mellom  stat og kirke”, skriver Bymisjonen.

Trykk her for å laste ned høringsuttalelsen.