Frivillig arbeid

Kirkens Bymisjon i Bergen har i dag nærmere 300 frivillige som arbeider ved ulike virksomheter. Sammen vil vi jobbe for å virkeliggjøre bymisjonens visjon om at alle mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg.
Bli med du også!

Noen av de oppgaver frivillige kan ha ved Kirkens Bymisjon i Bergen:

 • Aktivisering
 • Diverse kjøkkenarbeid
 • Driftsoppgaver
 • Informasjonsarbeid
 • Klargjøring av lokaler
 • Leksehjelp
 • Matlaging
 • Matservering
 • Miljøarbeid
 • Samtale
 • Sjåfør varetransport
 • Språktrening

Forventninger til frivillige i bymisjonen:

Alle har fylt 18 år.
Enkelte tiltak har også en høyere aldersgrense
Du har kapasitet til å sette andres behov i fokus når du er på vakt. Du er tilgjengelig, aktivt lyttende og har et åpent sinn.
Du bør kunne følge vaktplanleggingen ved aktuelle tiltak. 

Turgruppe

De frivillige medarbeiderne i Kirkens Bymisjon i Bergen har i mange år hatt tilbud om å delta i en turgruppe hver tirsdag. Også andre enn frivillige kan delta, her har vi rom for alle!

Mer informasjon?

Vi holder jevnlige informasjonsmøter hvor vi informerer om vårt arbeid og hva det innebærer å være frivillig hos oss. 

De som etter informasjonsmøte ønsker å være frivillige blir kalt inn til en avklaringssamtale.

Lurer du på noe kan du ringe frivillighetskoordinator Camilla på tlf. 46 98 12 03, eller sende epost til frivillig@skbb.no