Bedriftssamarbeid

Vi ønsker at Tønsberg skal være en inkluderende by med rom for alle.

Vi ønsker at Tønsberg skal være en inkluderende by med rom for alle.

Vi bor i en vakker og attraktiv by der mulighetene for trivsel er de aller beste – for de fleste. Vi vil ha et trygt oppvekstmiljø for de unge. Vi trenger positive holdninger som skaper vekst og gir gode ringvirkninger.

Vi i Kirkens Bymisjon arbeider daglig med mennesker som trenger en hjelpende hånd:

Noen trenger assistanse til å finne en bolig som passer for dem.

Andre trenger bistand til å finne en passende jobb de kan mestre. Noen trenger et sted å spise seg mette, et smil og litt omsorg i en tung hverdag.

Vi ser at det nytter og at det gir mennesker et løft å oppleve seg velkommen og verdsatt. Det kan være motivasjon nok til å ta tak i seg sjøl og løfte seg ut av en uverdig livssituasjon.

Vi trenger støtte fra flere som vil at denne byen skal være en inkluderende by og som ser verdien av at mennesker løfter seg.

Ved å være med på dette gjør du flere ting;

  • du gir konkret hjelp til mennesker som trenger det
  • du viser at i denne byen inkluderer vi mennesker uavhengig av livssituasjon, og gir dem et smil på veien i stedet for en kald skulder.
  • du er med på å forebygge kriminalitet i vår by. Slik blir byen mer inkluderende også for dine kunder.

Mange enkeltmennesker gir et fast beløp som gave til oss fordi de ønsker å støtte vårt arbeid. Din bedrift kan nå gjøre det samme. Vi foreslår minimum 10 000 kroner pr. år fra bedrifter men mange gir mye mer. Det er opp til den enkelte.

Vi håper du og din bedrift ser verdien av å støtte vårt arbeid. Vi er mange som står sammen om å jobbe for en varmere by.