Gatenære stemmer

 

Kirkens Bymisjon Vestfold har satt i gang et vidløftig kulturprosjekt, ”Gatenære stemmer”. Målet er å realisere musikalske ressurser hos mennesker som har tung rusmisbrukererfaring, og at positive opplevelser i trygge rammer skal ha en rehabiliterende effekt.

 
”Gatenære stemmer” er et musikkprosjekt, der delmålene er å gi ut en plate med egenprodusert materiale, å avholde mindre huskonserter, og på sikt kunne opptre i større sammenhenger. Hovedmålet, og det som er styrende for prosessen, er imidlertid at prosjektet skal være positivt for deltakerne, og at det skal gi dem gode opplevelser på deres egne premisser.

Prosjektet har blitt til ved inspirasjon fra prosjektet ”Plata fra gata” i Oslo, og på initiativ fra engasjerte brukere og ansatte i Kirkens Bymisjon. Realiseringen av prosjektet har blitt mulig takket være prosjektmidler fra Extrastiftelsen Helse & Rehabilitering.  (Åpnes i nytt vindu)

 ”Gatenære stemmer” sorterer under virksomhet Gatenære tiltak ved Kirkens Bymisjon i Vestfold, og prosjektmedarbeider derfra er Sølvi Horntveth. Det musikkfaglige ivaretas av velrennomerte musikere fra området. Linda Kvam leder øvelsene og konsertene, mens Terje Johannessen besørger opptak og studioarbeid.

- Vi er opptatt av å realisere de iboende ressursene i målgruppen, og utelukker ikke at prosjektet kan ta flere kunstneriske veier enn det rent musikalske. Veien blir til mens vi går, og det er en lærerik prosess for alle parter, sier Sølvi Horntveth. 

 

Sølvi Horntveth, Møtestedet, 97519912, solvi@skbv.no

Per Jahnsen, AKS, 92613300, per@skbv.no

Linda Kvam, Møtestedet, 48999246, linda@skbv.no