Det skjer mye i Kirkens Bymisjon i Porsgrunn! Vil du være med på laget – ta kontakt!

I begynnelsen av juni fikk fikk vi den gode nyheten om at Kirkens Bymisjon er tildelt TV-aksjonen 2018. Det var litt av en gave – og i det ligger en stor oppgave foran oss.

Tv aksjonen gir muligheter til å synliggjøre hvem det er som i dag marginaliseres og hva som kan gjøres for å skape nye, gode muligheter for mennesker som er satt på sidelinjen. Det er et problem at det ofte er stilt omkring de blir satt utenfor og ikke noen spør etter. Kirkens Bymisjon i Porsgrunn arbeider for oppmerksomhet om hvordan situasjonen er i samfunnet og ønsker å bidra til bredt samarbeid i Porsgrunn for å invitere flere inn til fellesskap og sammenhenger hvor det er rom for alle og blikk for den enkelte.

En avgjørende forutsetning for at vi kan gjøre dette er alle dere som på ulikt vis støtter oss. Vi har grunn til å takke dere som setter oss i stand til å gjøre det vi gjør. Vi har grunn for å være takknemlige for penger, tjenester, råd, dåd og frivillig arbeid. Takk for at dere aller er med på å utvikle kirkens bymisjon i Porsgrunn.

Kirkens Bymisjon i Porsgrunn vokser sakte men sikkert. Vi ser med stor takknemlighet og glede på at det stadig er folk i alle aldre som tar kontakt og som ønsker å bidra inn i vårt arbeid. Det tar vi som et godt tegn på at Kirkens Bymisjon er kommet for å bli i Porsgrunn.

Vi får ny kunnskap om kommunen vår hver eneste dag gjennom møter med enkeltmennesker, frivillige organisasjoner, menigheter og kommune. Dette gir oss en viktig kunnskapsbase på hvordan vi skal utvikle oss videre.

Vi har et godt håp om å åpne vårt møtested i Brevik med ulike aktiviteter, i løpet av høsten. Vi skal fortsette samarbeid med Porsgrunn voksenopplæringssenter både med vedhogst og aktivitetskafe. Til jul satser vi sammen på å utgi en kokebok med mange spennende retter. Hverdagsmesser fortsetter vi med utover høsten. I tillegg planlegger vi seinhøstes å komme i gang med prosjektet Jobb som fortjent. Lokaler i Porsgrunn sentrum har vi også på gang. Følg oss på facebook så får du vite mer.