Meny

 

– Islam avviser omskjæring av kvinner

Imam Abdinur Mohamed Mohamud mener at omskjæring av kvinner ikke har forankring i Islam. Han er nå aktuell med boka «NEI! Islam avviser omskjæring av kvinner».

Publisert dato:  02.12.2011

Abdinur Mohamed Mohamud er imam ved Dar el Eman Islamic Center i Trondheim. Onsdag var han invitert til Oslo av PMV – senter for helse, dialog og utvikling og Oslo Røde Kors for å holde foredrag om forholdet mellom Islam og kvinnelig omskjæring.

– Omskjæring av kvinner er klart og tydelig ikke lov i henhold til Islam. Vi imamer har ikke vært flinke nok til å ta opp temaet og kommunisere dette, sier Mohamud.

Boka «NEI! Islam avviser omskjæring av kvinner» er en grundig gjennomgang av temaet, og Mohamud baserer sin analyse på kildene i Islam; Koranen, Hadith, Sunnah og analogier. Han har en mastergrad i Sunnah og er nå doktorgradsstudent i Vitenskap for sammenliknende religion.


Farlig tradisjon

– Tradisjonen for omskjæring eksisterte lenge før Muhammeds fødsel. Jeg har blant annet vært på universitetet i Medina, og der er de helt ukjente med praksisen. Når det gjelder kilder som faktisk omtaler omskjæring av jenter, er dette historier som anses som svært upålitelige og har liten oppslutning. Disse kan ikke anvendes som grunnlag for en svært farlig og skadelig praksis.

Mohamud forteller at hans bok kan anses som en fatwa gjennom en kategorisk holdning om at omskjæring av jenter ikke er lov i henhold til Islam.

– Boka er en grundig dokumentasjon av hva kildene i Islam sier. Det er viktig at alle leser og tolker kildene selv, og reflekterer rundt praksis. Økt kunnskap forebygger skadelige tradisjoner, sier Mohamud.

Viktig bidrag

Kadra Ahmed Noor, konsulent ved PMV – senter for helse, dialog og utvikling, mener det er av stor betydning at en somalisk imam går ut med et tydelig budskap om omskjæring.

– Mohamud forteller det vi har slitt med i mange år å kommunisere – budskapet om at omskjæring av kvinner ikke er knyttet til Islam, men handler om skadelige tradisjoner, sier Noor.

– At han skriver denne boka og står tydelig fram, er viktig for PMVs arbeid, for saken og det somaliske miljøet. Jeg har vært involvert i arbeidet mot omskjæring siden 1996, og det har vært veldig utfordrende siden det lenge var et tabu å diskutere omskjæring. Jeg tror og håper at det vil bli lettere for andre imamer å formidle det samme budskapet nå, sier Noor.

Både Noor og Mohamud er skeptiske til at tvangsundersøkelse av jenter er med å forebygge omskjæring. De frykter både stigmatisering og traumer knyttet til en slik praksis.

– Det er viktig å kommunisere tydelig at omskjæring av kvinner er farlig og skadelig til de miljøene hvor det forekommer og dermed endre holdningen, mener Noor.
Kadra Ahmed Noor har jobbet mot omskjæring i 15 år.