Meny

 

Nytt religiøst nettverk mot hiv

Et nettverk for afrikanske religiøse ledere mot hiv og aids er etablert i Oslo.

Publisert dato:  18.10.2011

Leder for Aksept – Senter for alle berørt av hiv, Ina Herrestad, mener at religiøse ledere både er nøkkelpersoner for hvordan hiv-positive behandles og er i posisjon til å formidle viktig kunnskap om hiv.Lørdag arrangerte Aksept og Norges Kristne Råd konferansen ”Religious leadership in respons to HIV”. 30 personer deltok, hvorav 14 religiøse ledere fra ulike menigheter. Det er første gang det arrangeres en slik konferanse i Norge.

En hiv-positiv bruker fra Aksept – senter for alle berørt av hiv innledet konferansen og delte sine erfaringer med å leve med hiv og kontakten med religiøse miljøer. Han utfordret de religiøse lederne i forhold til både holdninger og kunnskap om hiv.

Reverend Amin Sandewa fra Tanzania fulgte opp, og holdt et sterkt og personlig innlegg med tittelen “HIV is a virus and not a Moral issue”. Sandewa er selv hiv-positiv og medlem av INERELA, et internasjonalt nettverk av religiøse ledere som lever med hiv. 

Mobilisering

Konferansen arrangeres for å mobilisere afrikanske religiøse ledere i forhold til forebyggende arbeid med hiv og aids i deres menigheter. Av hiv-positive personer i Norge er ca 45 prosent knyttet til afrikanske miljøer, og mange av disse tilhører en kristen eller muslimsk menighet.

– De religiøse lederne har stor innflytelse på hvordan hiv-positive behandles i eget miljø, om de opplever stigmatisering og marginalisering, eller respekt, omsorg og inkludering. De har også mulighet til å formidle viktig kunnskap om hvordan hiv smitter og ikke smitter, samt annen relevant informasjon om dette, sier Ina Herrestad, leder på Aksept.

Empowering

Et viktig mål for konferansen var å starte opp et nettverk eller forum av afrikanske religiøse ledere som ønsker å arbeide aktivt for bygge ned stigma, forebygge hiv-smitte og ivareta hiv-positive i egne menigheter.

– Det var stor enighet om og interesse for å opprette et nettverk eller forum av afrikanske ledere for å arbeide mot hiv og aids. En arbeidsgruppe ble etablert for å jobbe videre med å formalisere og organisere et slikt nettverk under arbeidstittelen “Empowering african religious leaders on HIV and AIDS”. Aksept ble bedt om å koordinere videre arbeid med nettverket, forteller Herrestad.