Meny

 

Nettverk etter rusen

– Noe av det viktigste når man møter virkeligheten med alle sine utfordringer, er å ha et nettverk; fellesskap og tilhørighet er noe som må til for å komme seg videre.

Publisert dato:  21.12.2011

David (t.v) og Tony kom begge til SAFIR - senter for frivillig innsats i rusfeltet som deltagere. For ti dager siden var de i Danmark og presenterte boligskolemodellen for "Hjemløshuset" i København.– Mitt største ønske var å holde meg rusfri, men jeg gikk alltid på trynet igjen, egentlig kort tid etter at jeg kom ut fra rusbehandling. Jeg trodde isolasjon og å flytte rundt var løsningen, men så ble jeg igjen innhentet av suget på rus, forteller David, som har en lang rushistorie bak seg.

– Å bli rusfri krever at man tar tak i og forholder seg til det som er vanskelig. Noe av det viktigste når man møter virkeligheten med alle sine utfordringer, er å ha et nettverk; fellesskap og tilhørighet er noe som må til for å komme seg videre, mener David.

Nettverkshus i ti år

I snart ti år har SAFIR, senter for frivillig innsats i rusfeltet, vært et nettverkstilbud hvor man kan være, lære og gjøre aktiviteter, og bidra til fellesskap for seg selv og andre. SAFIR er et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon og Røde Kors.

– For noen er det å komme til oss en seier i seg selv fordi de overvinner sosial angst eller andre personlige utfordringer, forteller Caroline Bækkelund Ellingsen, boligskolekoordinator på SAFIR.

Legale og illegale rusmidler er lett tilgjengelig i Oslo, og det kan være en utfordring å bevege seg i byen hvis man har et sug. Caroline mener at dette i seg selv kan føre til at mange isolerer seg.

– På SAFIR kan man møte likesinnede, samtidig som man sakte men sikkert kan bli trygg på seg selv som rusfri. Her kan man bygge sosial kompetanse slik at ensomheten mange snakker om kan brytes ned.

SAFIR er ikke et behandlingssted, ikke et rehabiliteringssted, ikke ettervern. Det er et sted for å etablere nye nettverk. Et sted der deltagere tar initiativ og er aktive i utformingen av innholdet.

Mestring

David Kom til SAFIR for å spise onsdagslunsj, og deltok etter hvert også på boligskolekurs. Etter en stund ble han spurt om han ville være en del av boligskolegruppa, som planlegger og organiserer "Bo og lev godt"-kursene.

– Jeg husker godt første gang jeg ble spurt om å gjøre i stand kaffe til kurset som skulle holdes neste dag – Det endte med en søvnløs natt. Troen og tilliten til meg selv var ikke høy den gangen, forklarer David.

Men kaffen ble god, og for ti dager siden var han i København for å presentere boligskolemodellen for Røde Kors i København og "Hjemløshuset". I Norge har modellen allerede inspirert kriminalomsorgen og Nav.

Relevans

Boligskolen på SAFIR arrangerer 16 kurs i året, og tar opp relevante temaer for mennesker som skal reetablere seg etter rusbehandling. 12 -14 deltagere er med på hvert kurs.

I 2010 var det 1220 personer i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i Oslo. 80 prosent av de som er i LAR er uten daglig aktivitet, og mange har utfordringer knyttet til tilpasset bolig og innholdsrik hverdag. De snakker om en inderlig ensomhet.

– Hva setter vi inn i stedet for rusen? spør Caroline og mener at å oppleve seg som nyttig er et sentralt element for at mennesker skal erfare velvære. På SAFIR er det 100 deltagere og 40 frivillige, og alle får og tilfører noe til fellesskapet.

Medmenneske

Tony begynte som deltager på SAFIR for snart ti år siden, og etterhvert ble han frivillig. Han fikk stadig mer ansvar, og er i dag fast ansatt, med ansvar for Det Grønne Hjørnet.

– På institusjoner er det lett å være rusfri, for der har du faste rammer å forholde deg til. Dette mister du når du kommer ut og skal stå på egne bein, og ensomhetsfølelsen kommer snikende.

Tony mener at nettopp erfaringen av å få bidra er viktig

– Opplevelsen av å være til nytte er viktig for selvfølelsen, og hvis man føler seg unyttig og ubrukelig, er det ikke lang vei til rusen igjen. Nå brenner jeg for å hjelpe andre ut av samme skadelige mønster som jeg selv har trava rundt i. Hjelper du andre, hjelper du deg selv. Nå kan jeg være et medmenneske, og det er et verdig liv, sier Tony.

Teater

Deltagerne på SAFIR har ulike utfordringer, og Act2 Forumteater har blitt et en viktig tilnærming til mange felles utfordringer. Teaterformen handler om å improvisere fram løsninger i vanskelige situasjoner.  Først spilles en scene som inneholder en situasjon som skuespillere og publikum kjenner seg igjen i.

– Utfallet i scenen er dårlig for hovedpersonen, svært dårlig. Deretter spiller vi samme scene en gang til; akt to. Her skal publikum bryte inn, og overta rollen til hovedpersonen, og tilføre alternative handlinger. Slik kan man sammen finne fram til gode handlingsalternativer, og bryte med destruktive mønstre, forklarer Thomas Storm, ansvarlig for Act2.

Se bilder fra Act2:  "Ensomhet i to akter"

Flere tilbud

Caroline mener at det må etableres flere rusfrie aktivitets- og nettverkstilbud.

– Det kan bidra til at folk ikke faller tilbake og må gjennom rusbehandling igjen og igjen. Vi må ikke glemme de som har funnet motivasjon til å gjøre noe med avhengigheten sin og ønsker å mestre en rusfri hverdag.

Les siste utgave av Edelstenen for å se mangfoldet på SAFIR: