Meny

 

Helsesenteret for papirløse migranter mottar for første gang statlige prosjektmidler

– En form for anerkjennelse av den jobben vi gjør, sier Solveig Holmedal Ottesen, virksomhetsleder på helsesenteret

Publisert dato:  24.05.2011

Solveig Holmedal Ottesen holder tale ved åpningen av Helesesenteret for papirløse migranter 27.oktober 2009Helsesenteret for papirløse migranter har fått tilsagn om støtte fra Helsedirektoratet gjennom Divisjon folkehelse, som bevilger 250 000 kroner til arbeidet med forebygging av hiv, hiv-informasjon og oppfølging av mennesker som lever med hiv. Midlene er gitt over statsbudsjettets post for Nasjonal hiv-strategi “Aksept og mestring”.

– Denne øremerkede bevilgningen gjør det mulig for oss å jobbe mer systematisk med hiv-problematikk, sier Solveig Holmedal Ottesen. Hun understreker at hiv bare er ett av mange områder senteret jobber med. Temaer som psykiske problemer og reproduktiv helse er også viktig å få satt på dagsorden.  

Stor pågang

Siden oppstart høsten 2009 har helsesenteret for papirløse migranter, som er et samarbeid mellom Røde Kors og Kirkens Bymisjon, foretatt 1700 konsultasjoner fordelt på 630 pasienter.

– Vi opplever en stadig økning i antall pasienter. Papirløse migranter er en gruppe mennesker som svært få når. De lever i skjul og tørr ikke nødvendigvis å oppsøke ordinær helsetjeneste.

Senterets tilbud om helsehjelp er basert på frivillig innsats fra fagpersonell. Likevel er finansieringen knyttet til driften en stor utfordring.

– Pågangen av pasienter er stor og den kapasiteten vi har i dag er tilnærmet sprengt. Vi er i en vanskelig økonomisk situasjon, og videre finansiering, for å holde dagens tilbud oppe, etter 2011 er ikke avklart. Bevilgningen fra Helsedirektoratet er således et viktig bidrag i vårt arbeid.

Les også: Ber myndighetene finansiere helsehjelp for papirløse